👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Slöjd åk 6 läsåret 19-20

Skapad 2019-09-07 15:18 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
LPP Mall Svaleboskolan
Grundskola 4 – 6
Det här arbetet innehåller moment från båda slöjdarterna. Du kommer att få göra en textil bild i form av en symbol och en sammanfogning i trä samt en gammal måleriteknik

Innehåll

Ämnesspecifik förmåga 

Undervisningen i slöjd ska utveckla dina kunskaper i olika hantverk och du ska ges möjlighet att arbeta med olika material och uttrycksformer. Du kommer att få utveckla dina idéer, fundera på olika lösningar och värdera resultatet.

I det här arbetet kommer du att utveckla din förmåga att:

• formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

• välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

• analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

• tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. 

Centralt innehåll

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

• Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter.

• Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

• Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

• Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska 
   beräkningar.

 

Slöjdens arbetsprocesser

• Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen
  samverkar till en helhet.

• Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

• Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, till exempel i en loggbok.

 

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

• Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

• Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

• Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

 

Slöjden i samhället

• Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.

 

Begrepp/språkliga mål

Vi kommer att jobba med följande centrala begrepp:

Bladning, tappning, en gammal måleriteknik och applikation samt verktyg och material som hör ihop med teknikerna

 

Kunskapskrav (för år 6)

De kunskapskrav vi jobbar mot är:

 • Formge och framställa slöjdföremål
 • Använda handverktyg, redskap och maskiner 
 • Välja tillvägagångssätt och motivera ditt val
 • Utveckla idéer
 • Formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
 • Redovisa din arbetsinsats
 • Tolka slöjdföremåls uttryck

 

Bedömning

Slöjd:

Bedömningen görs kontinuerligt under hela arbetsprocessen genom exempelvis observationer, samtal och dokumentation. Förmågorna som bedöms är lika med kunskapskraven vi jobbar mot och på vilket sätt du gör detta.

 

Undervisning

Slöjd:

Du kommer att praktiskt arbeta med:

 • tekniker som bladning, tappning, en gammal måleriteknik och applikation
 • olika material, handverktyg och maskiner
 • olika symboler och färger och vad de kan symbolisera
 • dokumentation och utvärdering

Efter kontinuerliga genomgångar kommer du att få lägga upp och planera ditt eget slöjdarbete där du använder tekniker och material som du använt dig av tidigare eller som är delvis eller helt nya för dig. Du kommer att följa slöjdens arbetsprocesser (idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen)

 

 

 

Uppgifter

 • Symbol