👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse åk 2

Skapad 2019-09-07 15:36 i Östad skola Lerum
Begrepp som rör kraft och rörelse. Kraft och rörelse i leken.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
På skolgården finns många möjligheter att undersöka och känna av krafter. Gunga, åk rutschkana och gå balansgång samtidigt som du lär dig om kraft och rörelse!

Innehåll

Det här ska du arbeta med:

Du ska få arbeta med kraft och rörelse i klassrummet och på skolgården. Vi ska göra praktiska övningar för att få förståelse för begreppen tyngdkraft, tyngdpunkt, balans, jämvikt och friktion. Du kommer att få se på film som handlar om dessa begrepp samt arbeta i boken "Boken om no".

Syfte

Syftet med undervisningen i NO inom arbetsområdet Kraft och rörelse är att du ska utveckla din förmåga att ...

 • genomföra systematiska undersökningar i fysik
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Mål

Du ska kunna:

 • delta i samtal om tyngdkraft, jämvikt och friktion i relation till lek och rörelse
 • utföra enkla undersökningar som handlar om kraft och rörelse

Centralt innehåll

Kraft och rörelse

 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Bedömning

Du bedöms utifrån din förmåga att

 • delta i samtal om kraft och rörelse
 • utföra enkla uppgifter och undersökningar i klassrummet och på skolgården

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3