Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 4

Skapad 2019-09-08 06:56 i Hertingsskolan Falkenberg
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Vissa saker missförstås nästan aldrig men oftast gäller det att kunna uttrycka sig med mer än en min. Vi kommer att träna vidare på att tala, samtala, läsa, skriva och lyssna på olika sätt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleverna ska utveckla förmågan att:

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att:

 • uttrycka dig i tal och skrift
 • läsa olika texter och förstå dem
 • skriva och känna igen olika typer av texter

Jag bedömer detta i samband med att du:

 • talar, diskuterar och samtalar om olika saker i mindre eller större grupper
 • återberättar böcker och texter samt reflekterar över dessa
 • gör läsförståelseövningar
 • skriver olika typer av texter
 • skriver texter med person-och miljöbeskrivningar
 • gestaltande beskrivningar

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få tillfälle att träna på detta t.ex. i  samband med:l

 • läsa böcker och olika texter i skolan samt samtala kring dessa
 • gruppdiskussioner
 • göra bokrapporter, både muntliga och skriftliga
 • arbeta med läsförståelse på olika sätt
 • få kunskap om samt träna på att skriva olika typer av texter som innehåller bl.a. person- och miljöbeskrivningar
 • träna på att använda skrivregler 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: