Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 6 Ramnerödsskolan

Skapad 2019-09-08 11:26 i Ramnerödsskolan Uddevalla
Grundskola F – 9
Den här terminen arbetare vi med att läsa och lyssna på enklare texter på engelska. Vi skriver olika typer av texter och talar om om olika ämnen.

Innehåll

2. Klaus + frågor

3 Klaus + frågor

4. Skriva recension

5. Muntliga presentationer Klaus

6. Are we nearly there yet?

7. Repetera kap 1-3 och grammatik

8. Sportlov 

9. Repetera kap 1-3 och grammatik

10. Prov kap 1-3

11. Den engelskspråkiga världen

12. Affisch om ett engelskspråkigt land

13. Affisch

14. NP

15 Påsklov 

16. Presentera engelskspråkigt land

17. Food and Health eller British Council

18.

19. 

20.

21. Kristihim tors.fre

22.

23.

 

Matriser

Engelska år 4-6 Ramnerödsskolan

Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Lyssna och förstå
Du förstår en del ord av texterna du lyssnar på men behöver lära dig mer ord och träna på att lyssna mer på engelska. Du kan svara på enkla frågor till enklare texter du hört men kan ännu inte återberätta vad du har förstått på engelska
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Läsa och förstå
Du förstår en del ord av texterna du läser men behöver lära dig mer ord och träna på att lyssna mer på engelska. Du kan svara på enkla frågor till enklare texter du läst men kan ännu inte återberätta vad du har förstått på engelska
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier
Du har tränat på strategier för att läsa och lyssna men de räcker ännu inte för att förstå innehållet.
Eleven kan välja och använda någon strategi för lyssnande och läsning.
Eleven kan i viss utsträckning välja och använda sig av några olika strategier för lyssnande och läsning.
Eleven kan i viss utsträckning välja och använda sig av flera olika strategier för lyssnande och läsning.

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Formulera sig muntligt
Du har börjat berätta lite grand på engelska men behöver träna mer på uttal och utveckla ditt ordförråd.
I muntliga framställningar kan eleven kan formulera sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntliga framställningar kan eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar kan eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig skriftligt
Du skriver korta texter med olika hjälpmedel och behöver träna mer för att kunna skriva en hel begriplig text.
I skriftliga framställningar kan eleven kan formulera sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftliga framställningar kan eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar kan eleven kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Kommunicera
Du kan säga några ord och meningar på engelska du behöver lära dig fler fraser och meningar för att kunna uttrycka dig begripligt.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Strategier
Du har tränat på strategier för att läsa och lyssna men de räcker ännu inte för att förstå innehållet.
Eleven kan välja och använda någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Reflektera över livsvillkor
Du behöver visa i text eller tal att du kan berätta något om ett land där de talar engelska.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: