👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO: Att leva tillsammans - Livsfrågor

Skapad 2019-09-08 13:37 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 2 Svenska SO (år 1-3)
Att leva tillsammans - ett arbetsområde där livsfrågor står i fokus. Vi pratar om rätt och orätt, gott och ont, kamratskap och identitet. Vi kommer vi att samtala om och arbeta med människors likheter och olikheter.

Innehåll

Undervisningens innehåll - Vad?

Vi kommer att arbeta med:
 • människors likheter och olikheter.
 • allas lika värde
 • egna och andras känslor
 • kamratskap
 • könsroller
 • jämställdhet
 • olika sätt att kommunicera med andra. 
 • begreppen och ord inom arbetsområdet (tolerans, intolerans, fördom)
 • ord för att uttrycka känslor
 • hur tonläge, röst och kroppsspråk kan förstärka det vi säger.

Du ska få träna på att:

 • samtala 
 • diskutera
 • dramatisera
 • samarbeta
 • använda bild för att uttrycka dig. 
 • använda digitala medier för att uttrycka dig.

Arbetssätt - Hur?

Elevernas förslag:

 • Göra teater där vi hittar lösningar på problem
 • Göra filmer
 • Prata med varandra
 • Titta på film
 • Göra Green Screen 
 • Spela spel
 • Book Creator, göra berättelser
 • Hjälpa varandra
 • Skriva
 • Rita
 • Läsa

  Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
 • samtala om rätt och fel, likheter och olikheter, ditt och andras sätt att tänka och leva.
 • ta ställning i olika dilemmafrågor
 • lyssna på andras resonemang.
 • använda dig av nya ord och begrepp när du samtalar.

 

En sammanfattande matris för ämnet finns under fliken "Planering" och "Matriser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3