Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

CV och personligt brev

Skapad 2019-09-08 15:19 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Vi kommer här att arbeta med att skriva CV och personligt brev. Du kommer att lära dig vad som kännetecknar dessa texttyper, öva på att ge och ta emot kamratrespons och bearbeta din text. Tanken är att du ska kunna använda dina texter när du söker PRAO-plats.
Grundskola 8 Svenska
Vi kommer här att arbeta med att skriva CV och personligt brev. Du kommer att lära dig vad som kännetecknar dessa texttyper, öva på att ge och ta emot kamratrespons samt bearbeta din text. Tanken är att du ska kunna använda dina texter när du söker PRAO-plats.

Innehåll

 

Lektion 1

 

Introduktion

 

Läsa Portal tillsammans s. 222-224

 

Bestäm dig för vad för slags prao-plats du vill söka

 

Tänka och diskutera enskilt och tillsammans:

 

Vad har jag för egenskaper/styrkor? Vad har jag för relevanta erfarenheter?

 

Lektion 2

 

Skriva CV

 

Lektion 3

 

Skriva CV/kamratrespons/bearbetning

 

Lektion 4

 

Skriva personligt brev

 

Lektion 5

 

Skriva personligt brev/kamratrespons/bearbetning

 

Lektion 6

 

Telefonsamtal

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: