Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik åk 7

Skapad 2019-09-08 16:28 i Forssaklackskolan Borlänge
Geometri åk 7
Grundskola 7 Matematik
Statistik handlar om att samla in, bearbeta och presentera information av olika slag. Som samhällsmedborgare är det viktigt att även kunna tolka, granska och värdera information som presenteras. Skriftligt prov är planerat att utföras i slutet av vecka 39.

Innehåll

Innehåll

  • Tabeller
  • Avläsa och tolka diagram
  • Rita och granska diagram
  • Lägesmått

När du har arbetat med det här området ska du kunna: 

Tolka och rita tabeller och diagram, samt beräkna olika lägesmått.

Dessa begrepp behöver du kunna:


Frekvens, tabell, kolumn, rad, linjediagram, stolpdiagram, stapeldiagram, cirkeldiagram,
vågrät axel, lodrät axel, lägesmått, medelvärde, median, typvärde.

  

På Studi.se finns tre filmer med tillhörande faktatext och quiz:ar under:

 

Matematik -> Sannolikhet och statistik -> Statistik

 

Statistik I: Frekvens & diagram

Statistik II:Typvärde & median

Statistik III: Medelvärde

Matriser

Ma
Bedömning.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Begrepp
Du har inte försökt tillräckligt.
Du behöver bli något säkrare för att nå målen för E.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Resonemang
Du har inte försökt tillräckligt.
Du behöver bli något säkrare för att nå målen för E.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemanget framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Metod
Du har inte försökt tillräckligt.
Du behöver bli något säkrare för att nå målen för E.
Du använder grundläggande metoder för att lösa matematiska uppgifter inom området.
Du använder relativt väl fungerande metoder för att lösa matematiska uppgifter inom området.
Du använder väl fungerande metoder för att lösa matematiska uppgifter inom området på ett effektivt sätt.
Problem
Du har inte försökt tillräckligt.
Du behöver bli något säkrare för att nå målen för E.
Löser elevnära problem helt eller delvis, genom att använda någon strategi.
Löser olika problem på egen hand genom att motivera helt eller delvis och använda lämplig strategi utifrån problemets karaktär.
Löser med säkerhet olika problem. Kan själv finna, motivera och tillämpa olika strategier. Kan formulera enkla matematiska modeller passande för sammanhanget.
kommunikation
Du behöver utveckla ditt sätt att kommunicera i matematik.
Du kommunicerar på ett godtagbart sätt i matematik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: