Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik i vår vardag

Skapad 2019-09-08 16:46 i Grycksboskolan Falun
Du ska få lära dig om hur saker fungerar och används, det kallar vi för teknik. Teknik löser ett problem.
Grundskola 1 Teknik
I detta arbetsområde får du lära dig vad teknik är och hur olika tekniska föremål sorteras. Du får också veta mer om vilken teknik som finns i hemmet och i dina kläder. Vi kommer även att samtala om säkerhet kring teknik och hur vi kan bidra till en hållbar utveckling.

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna undersöka vardagliga tekniska föremål

Du ska kunna ge minst 3 exempel på tekniska saker du använder i din vardag.

Du ska kunna beskriva utvecklingen för en teknisk sak.

Du ska kunna göra en enkel vindsnurra utifrån en enkel skiss och samtala om dess funktion

Du ska utveckla förmågan att använda begrepp och ord inom teknik.

Innehåll

Inom arbetsområdet ska du få reflektera över hur tekniska föremål fungerar, säkerhet vid teknikanvändning och en hållbar utveckling. Det kan vara saker som finns i din vardag eller saker som människor använt förr.  Du kommer att få undersöka tekniska föremål som finns hemma hos dig, i klassrummet och ute på skolgården.

Du ska få lära dig hur teknik har förändrats över tid.

Arbetssätt

Du ska arbeta enskilt och i grupp med angivna uppgifter.

Du ska få titta på film om teknik. Läsa enkla texter om tekniska föremål.

I klassen ska vi undersöka hur teknik har förändrats över tid.

Hur ska du redovisa?

Delta i samtal om vardagliga tekniska föremål, säkerhet och hur de har förändrats över tid

Redovisa din vindsnurra, muntligt och skriftligt, samt beskriva hur vindkraftverk bidrar till en hållbar utveckling

Skriva text om tekniska föremål.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: