Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Good Stuff åk 6, Animals 2019

Skapad 2019-09-08 16:53 i Friskolan Asken Grundskolor
Arbetsområdet om "Animals" baseras på läromedlet "Good Stuff A" men innehåller även andra arbetsuppgifter.
Grundskola 6 Engelska
We just love our animals, don't we? Some of you probably have a pet at home or think that wild animals are exciting to watch and learn more about. In this chapter you will meet different kinds of animals. You will learn more about them by using your English- reading, writing, listening and talking.

Innehåll

 

Mål

Under arbetsområdet ska du träna dig i att:

 • Läsa och förstå olika engelska texter
 • Öka ditt aktiva och passiva ord- och frasförråd
 • Muntligt presentera en del av ditt arbete
 • Lyssna till och förstå dina kamraters muntliga presentationer
 • Presentera ett djur muntligt och ge feedback på en klasskamrats presentation.
 • Skriftligt formulera dig med ord och meningar

 

Redovisning (det här ska du göra)

Du ska:

 • Visa muntlig aktivitet på lektionerna
 • Visa att du har lärt dig glosor och fraser
 • Muntligt presentera ett djur med hjälp av stödkort eller tankekarta och ge feedback på en klasskamrats presentation

 • Läsa olika typer av texter, sammanfatta dem och visa att du har förstått det mest väsentliga. (Både muntligt och skriftligt.)

 

Bedömning

Det som kommer att bedömas är din förmåga att 

 • uttrycka dig med ord, fraser och meningar

 • använda det aktuella ordförrådet både muntligt och skriftligt

 • förstå det mest väsentliga innehållet i enkla texter om vardagliga ämnen.

 • formulera dig (muntligt och skriftligt)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6

Matriser

En
Good Stuff åk 6, Animals

F
E
C
A
Hörförståelse
Lyssna
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Läsförståelse
Läsa
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Muntligt framställning
Tal
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Uttrycka sig skriftligt
Skrift
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande..
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: