Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klockan

Skapad 2019-09-08 16:55 i Grycksboskolan Falun
Vi lär oss den analoga klockan och arbetar med tidsuppfattning.
Grundskola 2 Matematik Teknik Svenska som andraspråk
Vi lär oss den analoga klockan vid olika tillfällen under hela årskurs 2. Du ska kunna läsa av klockan och kunna visa en rimlig uppfattning om hur lång tid olika saker i vardagen tar.

Innehåll

Vad ska du utveckla?

Du kommer att lära dig den analoga klockan och vad de olika klockslagen heter.
Du kommer att lära dig begrepp som väggklocka, armbandsklocka, väckarklocka, hel timme, halvtimme, kvart, timme, minut, sekund, i och över, timvisare, minutvisare, klockslag och urtavla.
Du kommer att utveckla din förmåga att använda klockan för att berätta om när olika saker händer.
Du kommer att utveckla din förmåga att göra en rimlig uppskattning av hur lång tid saker i din vardag tar.

Vad ska vi lära oss?

 • Begrepp (se ovan)
 • Olika sorts klockor.
 • Urtavlan och visarnas funktion.
 • Läsa av hel- och halvtimma på klockan.
 • Läsa av kvart i och kvart över på klockan.
 • Läsa av fem/tio/tjugo i samt fem/tio/tjugo över på klockan.
 • Skillnaden på sekund, minut och timma.
 • Berätta om vanliga saker som händer under en dag och när de händer.
 • Göra uppskattningar om hur lång tid olika saker i din vardag tar.

Hur ska vi arbeta?

 • Vi har genomgångar och arbetar tillsammans.
 • Vi designar och tillverkar egna klockor med rörliga visare.
 • Vi tränar på klockan på olika sätt, t ex. med övningsklockor och på Elevspel.
 • Vi berättar om en vanlig dag genom att använda klockan.
 • Vi tränar på att göra uppskattningar av hur lång tid olika saker tar och undersöker med hjälp av klockan/tidtagarur hur lång tid det faktiskt tar.
 • Vi gör olika textuppgifter som har med tid och klockan att göra.

Varför ska vi arbeta med klockan?

Varje dag gör vi saker på olika tider. Du behöver t. ex. veta när du ska gå upp på morgonen, när du ska gå till skolan och när din träning börjar och slutar. För att du ska veta när du ska göra olika saker är det viktigt att lära dig klockan. För att kunna planera måste du kunna uppskatta ungefär hur lång tid det tar att göra olika saker, t. ex. äta frukost, gå till skolan och åka till träningen. 

Hur ska du visa vad du har lärt dig?

 • Genom att genomföra ett test på klockan.
 • Genom att designa och tillverka en egen klocka.
 • Genom att använda rätt begrepp när vi pratar om klockan och tid.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
  SvA   3
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6

Matriser

Ma Tk SvA
Klockan

Öva mer
Grundläggande nivå
Högre nivå
Läsa av den analoga klockan
Kan med visst stöd läsa av hel- och halvtimmar.
Kan läsa av hel- och halvtimmar samt kvart i och kvart över.
Kan läsa av fem/tio/tjugo i och fem/tio/tjugo över.
Begrepp inom klockan och tid
Kan använda begrepp som klocka, timmar och minuter.
Kan använda begrepp som väggklocka, armbandsklocka, väckarklocka, hel timme, halvtimme, kvart, i och över, minut- och timvisare.
Kan använda begrepp som urtavla, klockslag samt sekund, minut och timme och förklara skillnaden mellan dem.
Designa och tillverka en egen klocka
Behöver stöd i planerandet och genomförandet. Urtavlan blir felaktig.
Kan skapa en design som går att genomföra. Urtavlan blir rätt.
Kan skapa en detaljerad design som kan genomföras. Urtavlan blir proportionerlig.
Uppskatta hur lång tid olika saker i vardagen tar
Gör orimliga tids-uppskattningar.
Gör rimliga tids-uppskattningar av enkla saker i vardagen.
Gör rimliga tids-uppskattningar av mer avancerade saker i vardagen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: