Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska: What´s Up 4

Skapad 2019-09-08 17:36 i Fårboskolan Oskarshamn
Undervisningen syftar till att eleverna utvecklar sina kunskaper om engelska. De ska få utöka sin förmåga både att förstå och uttrycka sig på engelska, i tal och skrift. Eleverna ska få större kunskaper om områden och sammanhang där engelska används. Vi arbetar utifrån läromedlet "What´s Up?".
Grundskola 4 Engelska
Du ska få utveckla dina kunskaper om engelska. Du ska få utöka din förmåga både att förstå och uttrycka dig på engelska, i tal och skrift. Du ska få större kunskaper om områden och sammanhang där engelska används. Vi arbetar utifrån läromedlet "What´s Up 4".

Innehåll

Mål

Förmågor som ska utvecklas:
Lyssna och förstå talad engelska och olika slags texter.
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
Få kunskap om levnadsvillkor i engelsktalande länder.

 

Kursplanens syfte

Innehåll

Arbetssätt/Undervisning

 • Vi arbetar med textbook "What´s up 4?"
 • Vi arbetar med workbook, för att öva och träna på kapitlens varje del.
 • Vi läser, översätter texter, gör hörövningar, talövningar och skrivuppgifter.
 • Vi tränar på: enkla fraser och uttryck, uttal och läsning samt enkel grammatik.
 • Vi arbetar med ett kapitel/ vecka, läxor blir en gång i veckan där ni lär er de tillhörande glosor till kapitlet samt öva på att stava dem.
 • Läxa varje vecka bli att ni får varierande uppgifter som tillhör de kap vi arbetar med. 

Bedömning

 • Din förmåga att lyssna, tala, förstå, läsa och skriva engelska utifrån textläsning och översättning, hörförståelse- och läsförståelseövningar kommer att bedömas.
 • Du kommer att få visa dina kunskaper på flera sätt, både muntligt och skriftligt. Vi kommer att ha glosförhör och några sammanfattande tester.Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris ENGELSKA åk 4-6

Att läsa och förstå texter anpassade för årskursen
Förstår delar av texter och/eller tydliga detaljer.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer i texten.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer. Kan dra slutsatser utifrån texten.
Förstår helhet och detaljer. Drar slutsatser samt uppfattar budskap/ poäng i texter.
Att lyssna och förstå texter anpassade för årskursen
Förstår delar av texter och/eller tydliga detaljer i texter du lyssnar på.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer i texter du lyssnar på.
Förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer. Drar slutsatser utifrån texter du lyssnar på.
Förstår helhet och detaljer. Drar slutsatser samt uppfattar budskap/poäng i texter du lyssnar på.
Att berätta i uppgifter anpassade för årskursen
Blandar engelska med ord och uttryck från andra språk så att en engelsktalande person inte förstår
Enstaka ord/uttryck från andra språk förekommer men en engelsktalande person förstår det mesta du säger
talar engelska konsekvent, utan inslag av andra språk. Använder strategiersom gör att talet flyter i naturligt taltempo
Talat engelska konsekvent med flyt. Visar ett stort ord- och frassförråd
Att samtala kring ämnen anpassade för årskursen
Svarar på direkta frågor.
Tar egna initiativ till att tala och för fram egna åsikter.
Ställer frågor till andra och kommenterar andras åsikter.
Motiverar egna åsikter. Bidrar till att fördjupa samtalet genom att t.ex. ställa följdfrågor .
Att skriva texter anpassade för årskursen
Skriver för det mesta på engelska, blandar med ord och uttryck från andra språk så att en engelsktalande person inte förstår.
Enstaka ord/uttryck från andra språk förekommer men en engelsktalande person förstår vad du skriver.
En engelsktalande person förstår både helhet och detaljer, vid första genom -läsningen. Skriver med ett varierat språk
Skriver med god disposition och behandlar ämner utförligt. Gör få språkliga fel. Visar ett avancerat och varierat språk.
Att kommentera och jämföra egna erfarenheter och kunskaper med förhållanden i engelsktalande länder i uppgifter anpassade för årskursen
Kommentar och jämförelse saknas. Likheter och/eller skillnader räknas upp.
Kommenterar på ett enkelt sätt och gör jämförelser genom att räkna upp likheter och skillnader på några områden.
Kommenterar på ett enkelt sätt och gör jämförelser genom att räkna upp likheter och skillnader på några områden. (samma som föregående)
Kommenterar på ett översiktligt sätt och gör jämförelser genom att räkna upp likheter och skillnader på några områden.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Kommentar:För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: