Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi ht-2019

Skapad 2019-09-08 18:33 i Högåsskolan Knivsta
NO åk 6 avsnittet energi
Grundskola 6 Kemi Fysik
Kan energi ta slut? Vad innebär energiprincipen? Vad använder jag mest energi till? Hur fungerar en elvisp? Dessa frågor och många andra kommer vi att arbeta med under arbetsområdet.

Innehåll

Energi

När du arbetat med "Energi" ska du kunna:

 1. ge exempel på olika energier och hur de omvandlas..
 2. ge exempel på energiformer
 3. förstå vad energiprincipen innebär.
 4. ge exempel på energiflöden.
 5. ge exempel på energikällor. 
 6. veta skillnad på förnybar och icke förnybar energi.
 7. kunna förklara växthuseffekten.

 

Arbetssätt

 Under arbetets gång kommer vi att arbeta med:

 • Läsa texter och fakta om "Energi.
 • Se filmer om energi.
 • Undersökningar med dokumentation kring energianvändandet i vår vardag.
 • Diskutera i helklass och i  mindre grupper för att ta del av varandras tankar, idéer och kunskaper.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper och förmågor genom:

 • ditt arbete på lektionerna 
 • delaktighet i diskussioner 
 • laborationer
 • grupparbete
 • dokumentation

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  C 6
 • Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  A 6

Matriser

Fy Ke
Energi - bedömning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Fysiken i naturen och samhället
 • Fy
 • Fy  4-6
Insats krävs
Eleven kan beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Samtala och diskutera
(Diskutera och resonera skriftligt)
 • Fy
 • Fy  E 6
 • Ke
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Insats krävs
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Dokumentation
Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 • Fy
 • Fy  4-6
 • Ke  4-6
Insats krävs
Eleven kan göra enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan göra utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan göra väl utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Använda information & anpassa framställning
 • Fy  E 6
Insats krävs
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med VISS anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Kemi - Fossila och förnybara bränslen
Kemin i vardagen och samhället Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
 • Ke  4-6
 • Ke  E 6
 • Ke  A 6
Insats krävs
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: