Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattedetektiverna F-klass

Skapad 2019-09-08 20:55 i Munkedalsskolan Munkedal
Matematik i förskoleklass
Grundskola F Matematik
Matematik i förskoleklass

Innehåll

Under läsåret i förskoleklass kommer eleverna på ett lekfullt sätt inspireras att använda matematik i många olika sammanhang. Aktiviteterna i förskoleklass ska främja elevernas intresse för att använda matematiken i vardagen och få tilltro till sin matematiska förmåga.

Utifrån läromedlet Mattedetektiverna kommer vi arbeta med följande områden:

 • sortera, rumsuppfattning, par
 • geometri, symmetri, mönster
 • antal
 • längd, vikt, volym
 • tid

Förutom att arbeta i arbetsboken kommer eleverna bland annat ges möjlighet att arbeta med dessa områden genom:

 • Lek
 • Diskussioner
 • Laborativt material
 • Film: Livet i mattelandet
 • Digitala verktyg

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: