Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema värdegrund

Skapad 2019-09-08 21:01 i Munkedalsskolan Munkedal
Tema värdegrund
Grundskola 1 – 3
Under höstterminens kommer vi att arbeta med värdegrund. Detta för att tidigt skapa ett tryggt klassrum för alla elever.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska träna oss på att förstå egna och andras känslor för att på så sätt skapa respekt, trygghet och gemenskap.

Vi kommer även arbeta med normer och regler i elevernas vardag som förekommer i bland annat lekar och spel, detta för att synliggöra för eleverna varför regler kan behövas. Tillsammans ansvarar vi för att skapa en trygg skolmiljö för alla. 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att se på film och läsa böcker med efterföljande diskussioner om olika känslor. Vi kommer också att sjunga, leka, dansa, skapa och samtala. Detta arbetsområde är något vi kommer arbeta med hela läsåret.

Hur du får visa vad du kan:

Du deltar aktivt under de aktiviteter som vi i klassen genomför.

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
  Gr lgr11
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Gr lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
  Gr lgr11
 • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: