👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi

Skapad 2019-09-08 21:05 i Särskolan/Mariedalsskolan Varberg
Vad är energi? Hur får vi el i våra uttag? Vad har mat med energi att göra? Varför måste vi spara på elen? Eleverna avslutar arbetet med energi genom att välja att fördjupa sig i en energikälla och göra en IMovie.
Grundsärskola 4 – 6 Kommunikation Svenska Naturorienterande ämnen
Vi pratar om energi och olika energikällor. Vi pratar om vad vi använder elektricitet till.

Innehåll

Förnybar energi

Global uppvärmning

Hur kan vi spara el i klassrummet? Varför behöver vi spara på elen? 

Vi ser på Alice i energilandet (UR)

Diskuterar vilka åtgärder vi kan göra för att spara på el . 

Hur kan vi spara på elen hemma?

Finns det några likheter mellan olika energikällor?

Vindkraftverk

Diskussion kring hur vi tror ett vindkraftverk fungerar För att sedan reflektera och relatera det till fakta.

Alice i energilandet- Vindkraft

Hur funkar ett vindkraftverk?

Vi skall konstruera vindsnurror i papp och undersöka hur vinden  skapar rotation för att tydliggöra hur ett vindkraftverk fungerar.

 

 

 

 

Vattenkraft

Diskussion kring hur vi tror ett vattenkraftverk fungerar för att sedan reflektera och relatera det till fakta.

Alice i energilandet- Vattenkraft

Hur funkar ett vattenkraftverk?

Vi kommer tillsammans konstruera olika vattenhjul för att synliggöra vattenkraftverkets funktion. 

 

 

Solenergi

Diskussion kring hur vi tror solenergi fungerar för att sedan reflektera och relatera det till fakta.

Alice i energilandet- solenergi

Hur funkar solenergi? Vad är det för skillnad mellan solenergi och solfångare? 

Vi provar eventuellt att bygga en solugn.  

 Kärnkraft

Vi lär oss om kärnkraft. 

Vi pratar om Ringhals som ligger nära oss. 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling, och
  Hkk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Hkk
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
  NO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
  NO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Energianvändning i hemmet, till exempel av förnybara och fossila bränslen.
  NO  4-6
 • Energianvändning i hemmet, till exempel av förnybara och fossila bränslen.
  NO  4-6
 • Energianvändning i hemmet, till exempel av förnybara och fossila bränslen.
  NO  4-6
 • Energianvändning i hemmet, till exempel av förnybara och fossila bränslen.
  NO  4-6
 • Verksamheter i närsamhället som rör naturvetenskap, till exempel odling, djurhållning och olika former av tillverkningsindustri. Deras betydelse för elevens dagliga liv.
  NO  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
  NO  E 6
 • Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  E 6