Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i Förskoleklassen

Skapad 2019-09-08 21:14 i Sandlyckeskolan Båstad
Under förskoleklassåret arbetar vi med att utveckla barnens språkliga medvetenhet. Vi arbetar med språklekar i mindre grupper.
Grundskola F

Språklek i förskoleklassen. Under förskoleklassåret arbetar vi med att utveckla barnens språkliga medvetenhet. Vi arbetar med språklekar både i helklass och i mindre grupper.

Innehåll

 Mål:

Du ska utveckla din förmåga att:
* lyssna aktivt
* beskriva så att andra förstår
* skriva ditt namn och skriva bokstäver och ord. 
* lyssna och följa med i handlingen när någon läser.
* förstå vad texter handlar om.
* anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

* skilja på orden från dess betydelse. Att lyssna på hur orden låter istället för att tänka på vad de betyder.

 Innehåll

Vi jobbar med:
* Rim ( hatt-katt)
* Långa/korta ord (tåg-tandborste)
* Motsattsord (varm-kall)
* Sammansatta ord (hals+duk blir halsduk)
* Stavelser (må - la, ba - ka)
* Identifiera ljud (m-mat, s-sol)
* Ljuda samman (s-ö-t, m-u-s)
* Dela upp ord i språkljud ( bil till b-i-l)
* Tala/ berätta (alla barn får komma till tals, enskilt och i grupp)
* Lyssna ( vi visar hänsyn och lyssnar på varandra i det dagliga samspelet)
* Drama och lek
* Rita/ lekskriva/skriva ( för hand och på dator)
* Högläsning/lekläsning/läsning
* Sång och musik
* Rörelse
* Bild
* Film/teater
* Grupplekar

* Ipad

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: