Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Metallslöjd, lampett åk7

Skapad 2019-09-08 21:53 i Rättviksskolan Rättvik
Metallslöjd
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Smida en lampett. Arbetet ska innehålla tekniker som att klippa, såga, borra, driva plåt, bocka. Du kan även välja att tillverka en bordsljusstake eller skopa så länge du får in ovan nämnda tekniker.

Innehåll

Dessa förmågor övas i slöjdämnet Lgr 11

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Innehåll och arbetssätt

Du ska öva och visa att du kan genom att enskilt:

- utveckla en idé på ett föremål i metall. Formge, skissa, måttsätta och göra en pappersmodell på din idé.
- följa en instruktion (skriftlig eller muntlig) och genom smide framställa ditt föremål.
- träna på och visa att du kan använda lämpliga verktyg och maskiner på ett ändamålsenligt och säkert sätt.
- välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet. 
- analysera och ge omdömen om din arbetsprocess med hjälp av slöjdspecifika begrepp. Ex på hjälpfrågor att ställa till sig själv kan vara; Hur har det gått att arbeta? Vad har varit svårare/ lättare? Hur blev resultatet? Vilka erfarenheter har jag gjort?/ Vad har jag lärt mig under arbetet? Vad är jag nöjd över?
Du ska också visa på samband mellan form, funktion och kvalité. Ex på hjälpfrågor; Vilken form, stil eller känsla ville jag ha på mitt föremål? Blev det som jag hade tänkt mig.
Detta dokumenterar du i en digital loggbok.

Centralt innehåll från läroplanen som ingår i arbetsområdet

Detta bedöms

Förmågan att:

 • utveckla idéer på ett föremål i metall
 • formge och framställa föremål i metall
 • använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt
 • välja och motivera tillvägagångssätt utifrån funktion och kvalité
 • välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt
 • värdera arbetsprocessen och hur den påverkar föremålets kvalité, form och funktion

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: