Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Sagan Ängen

Skapad 2019-09-09 07:46 i Nyhedsbackens förskola Bollnäs
Förskola

Innehåll

 Tema: Sagan om De tre små grisarna

 

Mål: 

Med målen från Lpfö18 som utgångspunkt och som ett tematiskt arbetssätt med sagan i fokus kan vi erbjuda barnen en rik och mångsidig  lärandemiljö.

Vi vill att barnen ska få möjligheth att fantisera, ha roligt, upptäcka, vara nyfikna, samt att utveckla sin egen språkutveckling, ta del av värdegrundsfrågor och dilemman. Förbereda och uppmuntra barnen att använda digitala verktyg, samt att tänka kring hållbar utveckling.

Syfte: 

Att arbeta med sagan ger en rik och mångsidig lärandemiljö där barnens nyfikenhet, fantasi och kreativitet tas till vara på och utvecklas tillsammans med andra. 

Metod/arbetsprocesser: 

Vi använder oss av sagan som flerstegsmodell, teater, bildspel, rörelse, konstruktionslek och skapande av olika slag. Arbetar i mindre grupper med barnen.Först läser vi sagan om De tre små grisarna. Vi bryter sedan ner sagan och utgår från Lpfö18´s mål.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: