Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inskolning

Skapad 2019-09-09 08:17 i Östra Karups förskola Båstad
Förskola
Introduktion till förskolan

Innehåll

Pedagogisk planering - Inskolning.              HT-19

 

Planering utifrån vår situation

Nuläge/Vad behöver vår barngrupp?

 

Nya barn och föräldrar ska erbjudas en trygg, lugn och rolig inskolning till förskolan. Inskolningen ska ske successivt och det nya barnets behov ska vara i fokus, samtidigt som som övriga barn på avdelningen ska ges möjlighet till sin verksamhet och möjlighet att lära känna sin nya kompis.

 

Vad säger Lpfö?

  • Arbetslaget ska: ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmet.

  • Vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och och vårdnadshavarens möjligheter till inflytande.

  • Hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens integritet.

 

Forskning

I boken Medkänslans pedagogik (s125)  skriver författaren hur viktigt det är att fokusera på att skapa en god relation mellan personal och föräldrar . En bra kommunikation, det är A och O i alla relationer. Hon poängterar även hur tydlighet är bra när vi vill skapa tillitsfulla relationer.

Det kan vara en stor händelse i en familjs liv när det är dags för barnet att börja i förskolan. I Måluppfyllelse i förskolan från Skolverket (s25) står det att vårdnadshavare behöver få en tydlig information om vad som förväntas av dem och vem som ansvarar för deras barn under introduktionen. Det är viktigt med en fungerande dialog mellan förskolans personal och vårdnadshavare.

 

Vad ska vi fokusera på?

  • Att ge barn och vårdnadshavare en bra och god introduktion i förskolan.

  • Att hålla oss till strukturen/rutinen vid inskolningen för att det inte ska påverka gruppen för mycket.

 

Vårt mål/Syfte

  • Att barn och vårdnadshavare ska få en bra/positiv inskolning.

  • Att barnet ska känna trygghet/glädje att vara på förskolan.

  • Att vårdnadshavare ska känna trygghet att lämna sitt barn på förskolan.

  • Att verksamheten inte ska påverkas för mycket utan kunna följa vår struktur/rutin i största mån under inskolningen av nya barn.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: