Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ba-18 Husbyggnadsprocessen 200p Arbetsområde: Mark, grund och ledningar

Skapad 2019-09-09 08:32 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Husbyggnad
Examensmål: Du ska utveckla kunskaper om byggnation vid t ex. nyproduktion, ombyggnad och renovering

Innehåll

Syfte & Mål:

  • Utveckla förmågan att utföra grundläggande mark- och grundbyggnationer på ett säkert, ekonomiskt samt miljömässigt sätt.

  • Skaffa dig grundläggande kunskaper om material och hur olika husgrundar byggs och konstrueras.

  • Kunna läsa konstruktionsritningar för olika typer av mark- och grundarbeten

  • Kunna tillverka ritningar för enklare principlösningar på olika typer av grunder

Planering av arbetsområde/Förväntat resultat:

TID

Det här ska vi lära:

Det här ska vi göra/Aktivitet:

Vecka:36

Undergrunden/marken

Introduktion PP, Vilka är elevernas förkunskaper?

Instuderingsfrågor Mark o grund (Byggteknikboken)

Vecka:

Olika typer av grundkonstruktioner

PP rep enligt ovan

Instuderingsfrågor Mark o grund (Byggteknikboken)

Vecka:

Ledningar

Klassdiskussioner om vad vi lärt oss om grunder. Inledning PP platta på mark

Vecka:

Repetition av undergrund/mark, olika grundtyper samt ledningar

PP en platta på mark blir till.

Instuderingsfrågor Platta på mark, tillverka en egen ritning på en Platta på mark

Vecka:

Prov

Skriftligt prov

     

 

Studieteknik/Inlärningsstrategi/Goda råd

 

  • Aktivt delta i diskussioner under lektionerna

  • Svara utförligt på instuderingsfrågor

  • Följa med i genomgångarna på lektionerna, föra anteckningar

Uppgifter

  • Mark, grund och ledningar

  • Ledningar

  • Platta på mark

Matriser

Hus
Kurs: Husbyggnadsprocessen 200p

Ämne: Mark, grund och ledningar
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tolka arbetsbeskrivningar
Ritning
jag kan med hjälp förstå och konstruera en enklare ritning/skiss där konstruktionen framgår översiktligt
jag förstår och konstruerar en ritning på egen hand som är gjord i lämplig skala där konstruktionen framgår utförligt
jag ritar på egen hand, i skala och ritningen innehåller detaljerad information om konstruktion samt material utförligt och nyanserat
Samverkan
Fackspråk
jag behöver hjälp med att hitta rätt fackord för material och byggnadsdel Enklare fackspråk
jag använder oftast rätt fackord för material och byggnadsdel Fackspråk med viss säkerhet
jag använder alltid rätt fackord för material och byggnadsdel Fackspråk med säkerhet
Arbetsprocesser
Utförande
jag kan efter genomgång klara av enklare arbetsuppgifter med ett godtagbart resultat Visst handlag
jag klarar av enklare arbetsuppgifter och får till ett gott resultat Gott handlag
jag utför arbetsuppgiften och får till ett mycket gott resultat där jag även ger förslag på annat utförande Mycket gott handlag
Söka information
jag kan med hjälp hitta rätt länkar till det jag söker
jag kan själv hitta den information jag söker rörande en viss produkt
jag kan själv hitta den information jag söker rörande en viss produkt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: