Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

My way to success 8A

Skapad 2019-09-09 09:24 i Svanberga skola Norrtälje
My way to success
Grundskola 7 – 9 Engelska
Vi jobbar med My way to success - hur man når sina mål.

Innehåll

Tidsperiod

 •  v. 34 - 43

Förmågor

 •        Förstå och tolka innehållet i tal (film)
 •        Formulera sig i tal och skrift (skriva manus och spela in)
 •        Anpassa språket efter syftet (göra en dokumentär)

 

Övergripande mål och riktlinjer

Vi arbetar mot att du:

·       Ska kunna kommunicera på engelska i tal och skrift

·       Ska fundera och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden

·       Utifrån ett historiskt och internationellt perspektiv ska utveckla en beredskap inför framtiden samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över nationsgränser

·       Kan lära, utforska och arbeta självständigt och känna tillit till din egen förmåga

 

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Förstå innehållet i tal och skrift 

Uttrycka dig i tal och skrift

Välja och använda texter och tal från olika medier för information om t ex utbildningar, olika yrken 

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

     Formativ

 • Redogörelse för innehållet i filmen Jobs eller The Social Network

 • Kamratbedömning vid skrivande 

 • Återkoppling under arbetet med dokumentären 

     Summativ

 • Dokumentär att visa för gruppen

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 

 • Se på film och redogöra för innehållet i frågor och samtal samt tidslinje
 • Arbeta i en grupp där ni ger varandra feedback
 • Skriva manus utifrån temat "My way to success"
 • Ta hjälp av olika medier för information samt eget skapande

 

"My way to success":
- Tänk på din drömframtid. Du får fantisera helt fritt, vad vill du bli? Astronaut? Filmstjärna? Politiker? Hockeyproffs?
Hur blir du det? Vad gör du för att ni dina drömmars mål?

1. Gör en mindmap eller en tidslinje (vad händer när i ditt liv?)
2. Bestäm hur ska din film se ut:
Dokumentär, där du berättar och tittar tillbaka på ditt liv?
Spelfilm, i kronologisk ordning (från att du är liten tills du blir gammal)?

3. Skriv manus (+ ge/ta feedback)
4. Spela in dina scener

5. Visa din film

Onsdag 2/10 ska du ha lämnat in manus i Unikum. 

Vecka 43 är det redovisningsdags, då ska din film vara klar.

Uppgifter

 • Tidslinje My way to success

 • Tidslinje Steve Jobs / Mark Zuckerberg

 • Film My way to success

 • Manus My way to success

Matriser

En
My way to success 8AB

Underlag saknas
När ännu inte målen
Skriftligt
Du kan formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Du uttrycker dig i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du kan formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du kan formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Muntligt
Du kan formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Du uttrycker dig i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du kan formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du kan formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: