Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avdelningsmål Hyddan 2019/2020

Skapad 2019-09-09 10:09 i Klippan ULNA Förskolor
Förskola
Dokument som vi på ULNA förskolor använder oss utav när vi skriver mål på våra förskolor. Här dokumenterar vi syfte, mål, målkriterier & metod för genomförande samt stöd för uppföljning, reflektion & analys. Hela arbetslaget ansvarar för att kvalitetssäkra utbildningen genom att systematiskt dokumentera, följa upp och analysera. Lpfö, ULNA´s verksamhetsplan och årlig plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan skall ligga som grund till målen tillsammans med föregående års analys.

Innehåll

NORMER OCH VÄRDEN

Syfte: 

 • Vi upplever att det finns viljestarka barn och barn som behöver stöttning i att våga deltaga i samtal och olika aktiviteter.

 

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andras människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande.

Målkriterier

Det vi vill se:

 • att inte avbryta när någon pratar,
 • att vänta på sin tur,
 • att hjälpa en kompis i de dagliga rutinerna,
 • att man tröstar eller hämtar hjälp när någon är ledsen.

Målet når vi genom att

 • tänka på vilka barn som sitter bredvid varandra och även hur vi delar in barnen i grupper,
 • tydliga vuxna som vägleder barnen,
 • vi använder oss av kompissolen där barnen är delaktiga att samtala om hur man är en bra kompis,
 • att vi har bildschema för dagens aktiviteter och för val av kläder för utevistelse.

 

 

 

 

FÖRSKOLA OCH HEM

Syfte: 

 • Vi vill få föräldrarna mer intresserade och delaktiga över av vad vi gör tillsammans med barnen här på förskolan.

Mål

• att få föräldrarna mer medvetna om sitt barns utveckling och nyfikenhet till sitt lärande genom att ha mer samarbete mellan hem och förskola.

Målkriterier

Det vi vill se:
• en bra relation mellan föräldrar och förskola,
• att föräldrarna lär sig använda Unikum,
• att föräldrarna samtalar med barnen om hur dagen har varit.

Målet når vi genom att

• Att vi berättar något om dagen som de kan fortsätta prata om hemma.
• Att vi firar födelsedagarna på ett nytt sätt och att vi dokumenterar det i unikum på det enskilda barnets lärlogg.
• Att vi anordnar drop-in fika där vi visar, vad vi gör i verksamheten.
• Att vi försöker fånga barnens lärsituationer och dokumenterar tillsammans med barnen i unikum
• Att vi fortsätter att skriva månadsbrev med information om vad vi har gjort och vad som händer.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: