Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä Ht 19 åk 8 Hi Revolutioner och samhällsförändringar TP

Skapad 2019-09-09 10:34 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Historia
Du lär dig om revolutionerna under 1700-talet och hur dessa påverkar samhället och idéer under 1800-talet. Vi börjar med amerikanska frihetskriget, sedan franska revolutionen och avslutar med industrialiseringen.

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna 

-  redogöra för orsaker till och följder av de industriella, amerikanska och franska revolutionen 

- visa samband mellan industrialisering och idéströmningarna nationalismen och imperialism

- redogöra för hur samhällen och människor på olika sätt påverkades av idéströmningarna

- resonera om hur händelser och idéer från denna tid påverkar oss än idag (historieanvändning) 

- använda olika typer av källor samt resonera om källornas trovärdighet och relevans (källövningar) 

Bedömning


Bedömningen avser din förmåga att:

 • att använda dina kunskaper för att föra självständiga resonemang om orsaker och konsekvenser,
 • använda historiska begrepp,
 • beskriva samband mellan olika tidsperioder,
 • att använda olika typer av källor.

Olika kvalitetsnivåer för dessa förmågor anges i bedömningsmatrisen.

Genomförande

Du kommer att få ta del av genomgångar och diskussioner, arbeta med instuderingsfrågor och andra övningar. Du kommer att visa dina kunskaper vid olika typer av förhör, muntliga som skriftliga. Du avslutar arbetsområdet med en skrivuppgift. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Revolutionerna och samhällsförändringar

----->
----->
----->
Beskriva
Du kan använda begrepp samt återge fakta (historiska förhållanden, skeenden och gestalter) och visar då kunskaper som är...
grundläggande
goda
mycket goda
Visa samband
Du kan resonera om orsaker och konsekvenser gällande samhällsförändringar, människans levnadsvillkor som är…
enkla
förhållandevis komplexa
komplexa
Jämföra
Du kan beskriva samband mellan olika tidsperioder gällande kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor som är…
enkla och till viss del underbyggda.
utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda.
Värdera
Du kan resonera om hur historia kan användas för olika syften och och vilka konsekvenser det kan få på sätt som är…
enkla till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
Granska
Du kan resonera om olika källors trovärdighet och relevans på sätt som är…
i huvudsak fungerande
relativt väl fungerande
väl fungerande
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: