Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik

Skapad 2019-09-09 10:34 i Björkås förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Vi utmanar språket och motoriken.

Innehåll

 

Var är vi?

Vi har valt att arbeta i mindre grupper vissa dagar under vecka.

Vi ser ett behov att utveckla motoriken på olika sätt. Mun-, grov- och finmotorik.

Barnen på Larven är just i startgroparna att börja språka och kommunicera.

De har även stort rörelsebehov. Vi ska även ge barnen möjlighet att jobba med finmotoriken.

 

 

 

 

Vart ska vi?

Vi vill i barnens utbildning ge dem möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Vi vill även ge barnen språkstimulerande material.

 

  


Hur gör vi?

Vi jobbar i smågrupper och erbjuder material som barnen visar intresse av.  Vi pedagoger kompletterar med utmanande och utvecklande material som kan passa. 

 Vi kommer att ge barnen möjlighet att prova olika skapandemetoder och återbruka mer material, större möjlighet till musik på avdelningen och mera sång och rörelse på avdelningen. 

 

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: