Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål Arabiska

Skapad 2019-09-09 11:15 i Integrationsenhet Mjölby
Lektionen är på arabiska som modersmål och genomförde på power point som hjälpmedel. lektionen innehåller flera frågor handlar bl.a. om skolan där eleverna pluggar i. en text på svenska och ska översätta till arabiska, en dikt och gissa vem som sagt dikten och sist men inte minst en kulturellfråga om en känd vetenskap person och sin uppfann.
Grundskola 8
Detta är en mall för pedagogiska planeringar i Mjölby Kommuns grundskolor. Glöm inte att koppla planeringen till läroplanens övergripande del, ämnets syfte och centrala innehåll samt kunskapskrav.

Innehåll

Målet med undervisningen

 Målet med Power Point lektionen är att  ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjligheter att utveckla sina kunskaper om kulturer och samhällen där modersmålet talas. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar ett jämförande förhållningssätt till kulturer och språk.

 

 

Så här ska vi arbeta

Vi arbetar med att eleverna ska  läsa frågorna och försöka att svara på de skriftlig i skrivboken.

Ämnet syfte är:

- Att hjälpa eleverna att läsa dikten och förklara meningen av den och ta reda på vem som sagt dikten

- Att läsa texten på svenska och översätta till arabiska,

- Att ta reda på hur viktigt att läsa modersmålspråket

- Att utveckla elevernas förmåga att reflektera över olika sammanhang

Eleven får diskutera med sin kompis sitter bredvid på bänken och läraren leder diskussionen så alla elever deltar i lektionen.  

Under lektion tid och med blandade uppgifter och frågor i Power Point  ska eleverna sammanfattningsvis

ges förutsättningar att utveckla sin förmåga bl.a. att:

– formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

– använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

– anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

– urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

– läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

– reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden. Här beskriver du hur ni ska arbeta och under hur lång tid.

 

 

 

Det här ska bedömas

läraren kommer att bedöma elevernas förmåga att:

- Läsa olika texter på modersmål

-  tala texter

- skriva

- deltagande i lektionen 

 Bedömningen kommer att ske  direkt efter lektionen genom att ge feedback och kommentar på eleven skrivboken.

 

 

Uppgifter

  • معلومات عامة

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: