Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2019-09-09 11:33 i Grundsärskolan Falun
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen Naturorienterande ämnen
Under stormaktstiden 1611-1718 hade Sverige mer makt och mark än de någonsin haft tidigare. Gustav II Adolf, Kristina och de olika Karl X, XI och XII styrde Sverige. Människorna var indelade i fyra olika stånd: adel, präster, borgare och bönder. Postväsendet byggdes ut och Vasaskeppet byggdes. Allt detta kommer vi att prata om.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska du

ges förutsättningen att utveckla kunskaper om:

 • historiska sammanhang

 • hur människor har skapat och förändrat samhällen och kulturer.

Innehåll:

Stormaktstiden, när Sverige var som störst

 • Sveriges makt och mark

 • Kungar och Drottningen

 • Hur samhället ser ut med ståndsamhället

 • Faluns storhetstid

Vad du ska lära dig:

När vi är klara ska du ha fått kunskap om (och kunna beskriva):

 • några historiska personer t.ex Drottning Kristina och Karl den tolfte

 • med hjälp av tidslinjen visa några händelser från Stormaktstiden, t.ex Regalskeppet Vasa och krigen

 • hur samhället har förändrats, vad människor gjorde och hur de levde, skillnaden mellan män och kvinnor.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med detta arbetsområde under flera veckor av höstterminen

Du kommer att få lyssna på lärarens genomgångar, se filmer, vara med och dramatisera och göra studiebesök.

Vilka förmågor tränar du?

* förmågan att jämföra dåtid och nutid

* förmågan att komma med egna tankar/reflektera

* förmågan att förstå ord och begrepp och använda dem i sitt sammanhang

* förmågan att presentera och redovisa

* förmågan att söka och samla information och kritiskt granska om den kan vara riktig

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • beskriva ord och begrepp och använda dem i sitt rätta sammanhang

 • beskriva varför perioden heter Stormaktstiden

 • jämföra dåtid och nutid och vilka förändringar som har skett

 • hämta information från olika källor (faktaböcker, läromedel och internet) och ta ställning till om det du läser kan stämma/vara rimligt.

Matriser

NO SO
Stormaktstiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp inom området
Du kan med stöd använda och förklara några av de ord och begrepp som är aktuella i arbetsområdet
Du kan använda och förklara många av de ord som är aktuella i arbetsområdet och delvis kunna använda dem på riktigt sätt
Du kan använda och förklara många av de ord som är aktuella i arbetsområdet och du kan använda dem på riktigt sätt.
Ha kunskaper om viktiga personer och händelser under stormaktstiden och kunna visa på tidslinjen när det skedde
Du kan med stöd berätta om någon person och/eller händelse under Stormaktstiden och med stöd använda tidslinjen
Du kan berätta om någon person och/eller händelse under Stormaktstiden och kan med viss säkerhet peka ut när det hände på tidslinjen
Du kan utförligt berätta om någon person och/eller händelse under Stormaktstiden och med säkerhet pekar ut när det hände på tidslinjen.
Kortfattat kunna beskriva hur Sveriges karta såg ut när Sverige var som störst och när detta var.
Du kan med stöd peka ut på tidslinjen när Sverige var som störst och du vet någon del som då tillhörde Sverige som inte gör det idag
Du kan peka ut på tidslinjen när Sverige var som störst och du vet några landområden/länder som då tillhörde Sverige som inte gör det idag
Du kan med säkerhet peka ut på tidslinjen när Sverige var som störst och du vet flera delar som då tillhörde Sverige som inte gör det idag.
Kunna hämta information och kritiskt kunna granska den
Du kan med stöd hämta information från olika källor (faktaböcker, läromedel och internet) och ta vissa egna beslut till om det du läser kan stämma/vara rimligt
Du kan hämta information från olika källor (faktaböcker, läromedel och internet) och ta delvis självständiga beslut till om det du läser kan stämma/vara rimligt
Du kan på ett välutvecklat sätt hämta information från olika källor (faktaböcker, läromedel och internet) och ta egna välutvecklade beslut till om det du läser kan stämma/vara rimligt.
Ha kunskaper om hur människor levde i olika samhällsklasser och jämföra med nutid
Du känner till att Sverige hade fyra stånd och kan nämna någon av dem. Du kan med stöd en del fakta om hur människor levde under stormaktstiden och du kan göra någon jämförelse med nutid
Du känner till att Sverige hade fyra stånd och kan namnet på dem.Du kan en del fakta om hur människor levde under stormaktstiden och du kan göra flera jämförelse med nutid
Du känner till att Sverige hade fyra stånd och kan namnet på dem och vad de innebar. Du kan utförligt berätta fakta om hur människor levde under stormaktstiden och du kan göra flera välutvecklade jämförelse med nutid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: