Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompisböcker

Skapad 2019-09-09 11:44 i Östervåla förskola Graniten Heby
för arbetslaget att utgå ifrån vid pedagogiska planeringen
Förskola
Vi lär oss tillsammans med Kanin och Igelkott som tar upp situationer från barnens vardag. Hur gör man en kompis glad? Hur kan man göra när man gjort någon ledsen?

Innehåll

Bakgrund:

Vi ska starta höstterminen med att arbeta med "Kompisböckerna" som tar upp olika händelser och situationer som barnen lätt kan relatera till. Vi vill föra samman gruppen och lära känna varandra. Då vi kan prata om vänskap och hur man är en bra kompis. Böckerna tar på ett bra sätt upp känslor och att kunna hantera olika situationer som uppstår. Utveckla förmåga att förstå sig själv och andra. 

Vi kommer att lägga fokus på en bok i taget under terminens gång.

Mål och syfte:

Vårt mål och syfte är att skapa god gemenskap och göra barnen medvetna om vikten av att vara rädd om sina kompisar samt få en förståelse för empati och ansvar. Vår strävan är att ge barnen en god grund att bygga vidare på.

Arbetssätt:

Arbetet pågår under under höstterminen med olika böcker. Ålder 1-3 år

Vi kommer att arbeta i större grupp och i smågrupper. Vi sätter stor vikt på barnens intresse och att skapa ett lustfyllt lärande där barnen får möjlighet till att vara medkonstruktörer i sitt egna lärande.  

 • Använda kompiskort som ger förslag på olika lekar, sånger, ramsor och pyssel.
 • Samtala och diskutera
 • Rita och måla
 • Samarbetsövningar
 • Leka och dramatisera
 • Använda uterummet 

Bildresultat för kompisböcker bilder

Uppföljning/utvärdering/utveckling 

Utvärdering och uppföljning gör vi  på arbetslagets planeringar.

Vi uppdaterar på lärloggen  vad vi gör och  skickar ut bilder till alla föräldrar.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: