Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 7

Skapad 2019-09-09 11:49 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola F Matematik
Grovplanering år 7

Innehåll

ÅRSPLANERING MATEMATIK  Årskurs 7

V

Avsnitt

Område

Kommentar

34

Välkomna till Läro

Allt praktiskt /Problemlösning

 

35

Skala

 

 

36

kompass

 

 

37

Statistik

1.1Tabeller

Kapitlet ca 30 sid

38

1.2 Avläsa och tolka diagram

1.3 Rita och granska diagram

 

39

1.4 Lägesmått

Studiedag 30/9

40

?! Problem, resonemang, kommunikation

Begreppstest och kapiteltest

 

41

Baslägret / Hög höjd

 

42

Uppföljning / utvärdering / Prov

 

43

Tal

2.1 Siffror och tal

2.2 Räkna med 10, 100, 1000

Kapitlet omfattar ca 40 sidor

44

lov

 

45

2.3 Addition och subtraktion

2.4 Multiplikation och division

 

46

2.5 Multiplikation och division med tal mellan 0 och 1

2.6 Prioriteringsregler

2.7 Primtal och delbarhet

 

47

 

2.8 Avrundning

2.9 Överslagsräkning

 

48

?!, problem, resonemang och kommunikation

Begreppstest, kapiteltest

 

49

Baslägret eller Hög höjd

 

50

Uppföljning och utvärdering

Prov Tal

3

Geometri

3.1 Enheter och prefix

3.2 Geometriska begrepp

Kapitlet omfattar ca 40 sidor

 

4

3.3 Vinklar

 

5

3.4 Månghörningar och vinkelsumma

 

 

V

Avsnitt

Område

Kommentar

6

 

3.5 Omkrets

3.6 Introduktion av area

 

7

3.7 Area av rektanglar och parallellogrammer

3.8 Area av trianglar

 

8

?!, problem, resonemang och kommunikation

Begreppstest, kapiteltest

Baslägret eller Hög höjd

 

9

Uppföljning och utvärdering

Prov Geometri

13

Bråk och procent

4.1 Bråk och procent

4.2 Jämföra bråk

 

14

4.3 Förlänga och förkorta bråk

4.4 Addition och subtraktion av bråk

 

8

4.5 Multiplikation av bråk

4.6 Andelen i procentform

 

9

4.7 Beräkna andelen vid förändring

 

10

sportlov

 

11

4.8 Beräkna delen med huvudräkning

4.9 beräkna delen

 

12

4.10 Beräkna det hela 100%

?! problemlösning, resonemang och kommunikation

 

13

Begreppstest och kapiteltest

Baslägret / Höghöjd

 

14

Påsklov

 

15

Uppföljning och utvärdering och prov

 

16

Algebra

5.1 Algebraiska uttryck

Kapitlet omfattar ca 38 sidor

17

5.2 Förenkla uttryck

5.3 Formler

 

18-19

5.4 Mönster

5.5 Introduktion till ekvationer

 

20

5.6 Ekvationslösning

5.7 Problemlösning med ekvationer

 

21

?! problem kommunikation resonemang

Begreppstest och kapiteltest

 

22

Baslägret/Hög höjd

 

23

Uppföljning, utvärdering, prov

 

24

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: