Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VV - Normer och värden - ht19/vt20

Skapad 2019-09-09 11:59 i Timmerslätts förskola Partille
Teamplan, Furulunds förskolor
Förskola
2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.

Innehåll

  

Vart ska vi?

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt och ansvar."

 

 

Hur gör vi?

  • Alla barnen erbjuds att vara ansvarsbarn.
  • Vi är lyhörda och tillgängliga pedagoger och placerar oss strategiskt där barnen vistas,

  • Vi uppmuntrar barnen till att hjälpa och lyssna på varandra samt respektera varandras lek, åsikter, känslor och olikheter.
  • Vi uppmuntrar barnen till att ta hjälp av varandra att ta tillvara på varandras olika kompetenser.
  • Barnen ges möjlighet att spara sin lek till ett senare tillfälle och de ansvarar för att det blir uppstädat. *Barnen ansvara själva över sin avdukning samt tränar på att ta mat och dryck själva.
  • Vi delar upp barngruppen varje dag för att erbjuda barnen mindre sammanhang samt ge varje barn mer tid och plats.


 

Hur blev det?

Alla barn har möjlighet att få vara ansvarsbarn. Barnen fortsätter att spara sin lek, dock har vi begränsat och förtydligat hur, vad och var de kan spara samt att de inte ska spara mer än en lek i taget. Detta har gett ett gott resultat. Vi har dessutom satt upp fler hyllor för att öka möjligheten för barnen att bevara sin lek. Vi har varit närvarande och uppmärksamma på vad barnen leker och var de leker, även hur de är mot varandra. Vi samtalar mycket med dem om olika händelser.

Vi låter barnen få ta ansvar vid matsituationerna och även vid på och avklädningen.

Vi delar upp barnen i mindre grupper.

Var är vi?

Vi har hittat ett bra arbetssätt med bra rutiner så att barnen och vi känner oss lugna och trygga. Vi använder oss av dagsschema och aktivitetstavla. Vi har anpassat miljön efter barnens behov och intresse samt med hjälp av barnens delaktighet i planering och utförande.

Vi upplever att barnen är trygga och vågar säga till oss om det är något.

Vi är särskilt nöjda med våra rutiner och vårt upplägg kring dagsschema och aktivitetsschema, detta har fungerat bra och har skapat ett positivt arbetssätt som genererar i en trygg vardag för barnen.

 

 

Till nästa Tp-  vi har inskaffat snäckor som ökar barnens förståelse för respekt och omsorg.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: