Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

thailändska planering

Skapad 2019-09-09 13:15 i Integrationsenhet Mjölby
Grundskola F – 9

Innehåll

Eleven ska läsa och arbeta med olika tema såsom `Vad är det?`, Thai, Arbete, Färger, Familjens medlemar, Djur och Verb. Genom tema kan eleven utveckla sig läs och skriv förmåga, förstärka ordförråd och kunskaper.

Innehåll

MÅL

 

 • Lyssna och förstå när någon annan berättar t.ex. om sig själv, sin familj, sin skola eller sina intressen
 • Berätta om sin vardag, egna intressen och en händelsedelta i en diskussion i ett känt ämne, t.ex. kropp hälsa, mat och sport
 • Bekanta sig med bokstäver/tecken och kunna ljuda ihop bokstavskombinationer, hela ord och att kunna förstå meningarnas innehåll i texter
 • Lära sig skriva bokstäver/tecken, ord och meningar
 • Läsa texter för barn i form av bildböcker, sagor och myter även att  läsa rim, ramsor och gåtor
 • Uttrycka sina känslor, kunskaper, åsikter i ord och begrepp.
 • Att känna till traditioner, högtider, lekar, sång och musik från språkområdet.

Kopplingar till läroplan

   Läsa och skriva Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska

   Skriva Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen

   Tala, lyssna och samtala Muntligt berättande för olika mottagare.

   Tala, lyssna och samtala Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

  Kultur och samhälle Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.                            

Arbetssätt:

 • Högläsning (enkla texter, sagor, bildböcker,korta meddelande och rim samt ramsor)
 • Öva att uttrycka känslor i ord och samtal
 • Arbeta med ord, ordförråd och bokstäver i muntlig och skriftlig form.
 • Träna att lyssna och förstå t.ex.när någon annan berättar om sig själv, sin familj, sin skola, sina erfarenheter.
 • Träna uttal.
 • Rita bilder, färger till texten.
 • Lek och rörelse, pussel,sång
 • Samtal om texter.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: