Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Small Talk

Skapad 2019-09-09 13:55 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 9 Engelska
During this theme we'll practise our spoken English. The topics will vary from everything from abortion to identity to Africa.

Innehåll

Syfte

 

I arbetsområdet får du utveckla förmågan att: 

 

 • förstå och tolka innehållet i text
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift

Arbetsformer:

 • textläsning i par (träna på uttal och intonation)
 • göra uppgifter till texterna 
 • skriva en "personal essay"
 • diskussioner i lärpar och i mindre grupp

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du:

 • du förstår texter 
 • du uttrycker dig i skrift
 • du uttrycker dig i muntlig interaktion
 

Arbetstid och deadline:

 • Vi arbetar med temat under vecka 35-40
 • Deadline för inlämning av SAMTLIGA uppgifter är: fredag 4/10

Matriser

En
Small Talk

Syfte
Central innehåll
Förmåga
E
C
A
Läsa
- Textläsning (Bryce and Beatrice take Basingstoke) (The Making of Modern Africa)
Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.
Talad engelska och texter från olika medier.
Läsförståelse
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Skriva
- Personal essay
Formulera sig och kommunicera i skrift.
Skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
Göra dig förstådd i skriven text
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte mottagare och situation.
Interaktion
-Samtal
Formulera och kommunicera muntligt.
- Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet. - Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
Göra dig förstådd när du talar engelska.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: