Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bg Teamplan - Omsorg, utveckling och lärande - Ht19/Vt20

Skapad 2019-09-09 14:25 i Timmerslätts förskola Partille
Teamplan, Furulunds förskolor
Förskola
2.2 Omsorg, utveckling och lärande Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

Innehåll

Vart ska vi?Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar trygghet, nyfikenhet, självständighet och tillit till sin egen förmåga samt utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp

 

 

Hur gör vi?

Skapade av lärmiljöer som lockar och inspirerar skapa nyfikenhet och lust att lära.

 


 

Hur blev det?

Vi har påbörjat skapa lärmiljöer som lockar och inspirerar för att skapa nyfikenhet och lust att lära.

 

 

Var är vi?

Vi har nu påbörjat en positiv utveckling när det gäller vår miljö. De gröna rummet är vi mest nöjd med. Det har resulterat ett större  intresse av bokstäver, tecken och siffror. Under vårterminen har vi utvecklat lägenheten med fler rum och fönster och tak.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: