👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild år 3 A och 3B

Skapad 2019-09-09 14:42 i Egebyskolan Mjölby
Grundskola 3 Bild
Under hösten kommer vi att arbeta med följande begrepp, teknik och områden i bild.

Innehåll

Vad du ska lära dig

Bildframställning

 • Framställning av konstruktion i olika material
 • Dokumentation med bilder i digitala verktyg
 • Framställning berättande bilder, ex sagobilder

Redskap för bildframställning

 • Skapa olika perspektiv sin framställning av bilder och begrepp kopplade till området
 • Skapa med hjälpa olika tekniker och material, ex olja, kol, akvarell m.m även papper, lera, gips m.m.

Bildanalys

 • Bildanalys - analysera reklambilder, nyhetsbilder, böcker m.m
 • Bildanalys - prata om kända konstnärer, deras alster och tidsepoker.
 • Bildanalys - prata om och se på bilder och filmer från förr och jämföra likheter och skillnader. Diskutera om teknikens utveckling vad gäller framställning.

Så här ska vi arbeta

v. 34-36 Att göra en enkel skiss, göra en konstruktion av en skiss

v. 37- 39  Skapa dokumentation av symmetri och fakta med digitala verktyg

v .40 - 43 Perspektiv och bildanalys sagor

v. 45 - 47 Bildanalys samhället

v. 48-51 Bildanalys kända konstnärer - färdigställa ett alster

 

Det här ska bedömas

Att kunna göra en enkel skiss och göra en konstruktion efter den

Symmetri, vad det är och hur man skapar det

Perspektiv, skillnader/olikheter

Hantera olika verktyg och tekniker

Att kunna göra en enkel reflektion vid analys av bild

Att ta del av information om samtida och historiska konstnärer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3

Matriser

Bl
Bedömning bild

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Ej godtagbara kunskaper
Framställa bilder
Rita och med djup och perspektiv Framställa digitala bilder
 • Bl
 • Bl  1-3
Metod, teknik och material
Att kunna skapa en enkel presentation i driven. Att kunna skapa en bildserie med ett digitalt verktyg Att kunna konstruera efter en enkel skiss
 • Bl
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
Kommunicera med bilder
Att kunna berätta med både digitala bilder, teckning och måleri. Att kunna ge omdömen om arbeten. Att kommunicera med bild för att uttrycka känslor och budskap Att kunna följa en muntlig instruktion
 • Bl
 • Bl  1-3
Analys av bilder och deras syften
Att kunna prata om, diskutera och reflektera kring olika historiska bilder, epoker och konstnärer
 • Bl
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3