Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Grund ht20-vt21

Skapad 2019-09-09 15:32 i Dahlander Kunskapscentrum Säter
Grundskola F Matematik
Här ser du planering till hela kursen och till första två moment: Tal Geometri

Innehåll

  

 Matematik Grund                                     hela kursen

 

 

tid

 

1

Tal

V 35

 

2

Geometri

 

 

3

Bråkräkning och procent

 

 

4

Statistik och sannolikhet

 

 

5

Algebra och funktioner

 

 

 

Nat prov       grund

 

 

            

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att  

·       formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, 

·       använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

·       välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, 

·       föra och följa matematiska resonemang, och 

·       använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

     Kap 1 Tal

                Taluppfattning och tals användning

                 Vi arbetar med: 

  • Metoder för beräkningar inom vardagslivet och karaktärsämnena med reella tal skrivna på olika former.
  • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.    

 

vecka

tema

sidor

Begrepp du ska kunna

35

Tiosystemet

8

Siffror och tal

Naturliga tal

Negativa tal

Tallinje

Decimala tal

Motsatta tal

Addition/subtraktion

Multiplikation/division

Prioriteringsregler

Potensform/Grundpotensform

Bas

Exponent

Prefix

Avrundningssiffra

Överslagsräkning

Närmevärde

 

 

Tallinjen

9-11

 

Decimaltal och avrundning

12-15

 

De fyra räknesätten och prioriteringsregler

16-19

 

Multiplicera/dividera med 10,100…

20-23

 

Negativa tal

24

 

Addition och subtraktion av negativa tal

25-27

 

Multiplikation och division med negativa tal

extra

 

Tal i potensform

28-29

 

Prefix för stora tal

30-31

 

Prefix för små tal

32

 

Kvadratrot

33

 

Överslagsräkning

extra

 

 

Prov

 

 

 

      Kap 2  Geometri  

  vecka

tema

sidor

 

begrepp du ska kunna

 

Vinklar

42-43

 

Vinkel/vinkelben/vinkelspets

Vinkelsumma

Triangel/rätvinklig/likbent/liksidig

Månghörningar/Figurer:

Parallellogram

Romb

Rektangel

Kvadrat

Cirkel

Omkrets

Area, bas, höjd

Längd- och areaenheter

Rymdgeometriska kroppar:

Rätblock

Cylinder

Pyramid

Kon

Prisma

Kub

Klot

Volym

Volymenheter

Skala

Symmetri

Likformighet

 

Trianglar:

          Vinkelsumma

          Flera trianglar

 

44

45

 

 

Fyrhörningar

46

 

 

Omkrets

47

 

 

Cirkel, cirkelns omkrets

48-49

 

 

Längdenheter

50-51

 

 

Rektangels area

52

 

 

Areaenheter

53

 

 

Triangels bas, höjd, area

54-55

 

 

Cirkelns area

56

 

 

Sammansatta figurer

57-59

 

 

Skala

60

 

 

Area hemma

61

 

 

Pythagoras sats

62-63

 

 

Likformighet

64-65

 

 

Symmetri

65-66

 

 

Volym, kroppar

67

 

 

Volymenheter

68-69

 

 

Rätblockens volym

70-71

 

 

Rymdgeometriska kroppars volym

72-73

 

 

 

Prov/inlämnings upp

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: