Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik åk 2

Skapad 2019-09-09 15:50 i Ekenäs skolan Stenungsund
matris
Grundskola 2 Matematik
Vi arbetar med Favorit matematik.

Innehåll

Elevdel

Mål för arbetsområdet

Efter att arbetat med området "tal" ska du ha utvecklat din förmåga att:

- kunna använda talen upp till 100
- kunna ordningstalen upp till 100:e
- förstå ental, tiotal och hundratal upp till 1000
- kunna lite om hur man räknade förr

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- kunna använda talen upp till 100
- kunna ordningstalen upp till 100:e
- förstå ental, tiotal och hundratal upp till 1000

Undervisning

Vi kommer att:
- diskutera
- ha gemensamma genomgångar
- arbeta med laborativt material
- ha gruppdiskussioner
- arbeta med matteboken
- göra diagnoser

 

Lgr11

Syfte

Kunskapskrav

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Bedömningsstöd i taluppfattning i årskurs 2 ht (skriftligt)

Taluppfattning, skriftliga uppgifter, HT åk 2

I de skriftliga delarna prövas elevens förmåga att storleksordna tal, fortsätta en talföljd, sätta ut tal på en tallinje, lösa uppgifter med tal i bråkform, skriva tal till olika representationer, lösa uppgifter i de fyra räknesätten, lösa några textproblem samt förstå likhetstecknets betydelse.
L
På gång
M
Godtagbara kunskaper
H
Mer än godtagbara kunskaper
Jag kan talens grannar (0-50)
Jag kan talens grannar (0-200)
Jag kan talet som kommer efter (1-19)
Jag kan fortsätta talföljden inom talområdet 0-50
Jag kan fortsätta talföljden inom talområdet 0-80
Jag kan räkna antal upp till 21.
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-40
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-100
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-20
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-12
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition (0-30)
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-10
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-100
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom subtraktion (0-25)
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-20
Jag kan göra beräkningar med addition inom talområdet 0-20
Jag kan göra beräkningar med multiplikation inom talområdet 0-20
Jag kan göra beräkningar med addition där svaret som högst är 8.
Jag kan göra beräkningar med subtraktion inom talområdet 0-15
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-200.
Jag kan göra beräkningar med subtraktion inom talområdet 0-10
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition (0-10)
Jag kan lösa en textuppgift som handlar om division inom talområdet 0-50
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom subtraktion (0-10)
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-100.
Jag kan visa hur jag gör (metod) för att lösa uppgifter inom talområdet 0-125
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: