Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stjärnorna Gpp vo 19-20

Skapad 2019-09-09 15:50 i Gula husets förskola Halmstad
Förskola
Vision Utifrån barnens intressen och förförståelse skapar vi en verksamhet baserad på upplevelser där inflytande, utveckling/lärande samt normer och värden bildar en helhet.

Innehåll

I vår verksamhet skapar vi förutsättningar för barnen att utvecklas mot läroplanens samtliga mål. Projekt är ett verktyg i detta arbete.

Vårt Projekt

Hållbar utveckling- Miljö och Hälsa

Varför har vi valt detta projekt

 Hållbar utveckling för oss innebär ett helhetsbegrepp med mycket innehåll. Det handlar exempelvis om miljön både den fysiska och psykiska, hur vi är mot varandra och omgivningen. Under året kommer vi att utgå ifrån tre viktiga delar inom hållbar utveckling som är social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Hållbar utveckling är något som vi för närvarande jobbar med, även i våra tvärgrupper i huset. Områden vi ev. kommer beröra under året:

-Språkligt med brevväxling

- Intresse för mat,smaker m.m

- Andra kulturer, flaggor.

 

Introducering av projektet

(Vilka miljöer, material, aktiviteter introducerar vi för att väcka barnens nyfikenhet inför projektet)

Vår Magnus uggla hade en längtan att komma utanför sin holk, och i Halmstad hade han aldrig varit! Sanna berättar för dem att ugglorna kan få följa med och sova hos henne. Efter detta har ugglorna fått  följa med barnen hem för att barnen ska få chans att lära känna varandra och varandras familjer. Barnen ska få berätta, lyssna på varandra, ställa frågor. Kan ugglorna utforska världen?   

 

Under arbetet med vårt projekt utgår vi kontinuerligt från barnens tankar och intresse. Vi skriver reflektionsprotokoll veckovis där vi reflekterar kring det som skett och hur vi arbetar vidare.

Reflektionsprotokollen är pedagogernas arbetsmaterial, vårdnadshavare kommer att kunna följa verksamheten i Lärloggen.

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Tydlig känd rutin kring att upptäcka och anmäla kränkande behandling/trakasserier i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling

  • Samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling

  • Utveckla vårt normkritiska förhållningssätt

  • Eget identifierat utvecklingsområde

  • Eget identifierat utvecklingsområde

  • Översiktsbild utvecklingsområden

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: