👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läslust

Skapad 2019-09-09 15:54 i Örsängets förskola Bollnäs
Förskola
Vi vill väcka barnens läslust, nyfikenhet och intresse för böcker och läsning.

Innehåll

Nuläge

Barnen visar ett intresse för böcker genom att plocka med böcker fram och tillbaka i lådor. Då och då sitter de och tittar i böcker, ibland ensam och i bland tillsammans med en kompis. Några av barnen frågar ofta om en pedagog kan läsa en bok, men när det sker så kan det vara svårt för barnen att orka koncentrera sig och lyssna för det händer så mycket i barngruppen runt omkring. Pedagogerna känner att barnen behöver vistas i en mindre grupp med ett lugn omkring sig för att orka ta till sig läsningen. 

 

Mål

Använda oss av avdelningens indelade grupper (5års-bästisarna, Hajarna och Lejonen) för att få ett lugn i läsgrupperna och på så vis få bättre förutsättningar att väcka barnens intresse för böcker och sagor. Läsgrupperna ska genomföras planerade en gång i veckan. 

 

Syfte

Vi vill väcka ett intresse för böcker och läsning och stimulera barnens tidiga språkutveckling. Vi vill även ge barnen en lugn stund av gemenskap i en mindre grupp där det är lättare för pedagogen att synliggöra varje barn. Barnen får i en mindre grupp en bättre möjlighet att samtala om och visa sin nyfikenhet och intresse för böcker och sagor.

 

Genomförande

Planerade läsgrupper en gång i veckan.

Böckerna anpassas efter ålder, barnens intresse och nyfikenhet.

Vi använder oss av böcker, sagolådor, flanosagor och appen Ugglo.

Vi försöker i möjligaste mån läsa spontant för barnen under dagarna. 

 

Dokumentation under lärprocessen

Lärloggar i Unikum

Ansvar

En pedagog har som ansvarsområde att planera läsgrupperna. Hela arbetslaget ansvarar för att planeringen genomförs.

Uppföljning

Genom samtal med barnen och pedagoger emellan. Utvärdering och analys i Unikum. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18