👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering SV år 2 HT 19

Skapad 2019-09-09 16:05 i Lugnets skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 Svenska
Terminsplanering sv år 2.

Innehåll

 

 

Detta läsår ska vi arbeta med:

 • Läsförståelse
 • Faktatext
 • Berättande text
 • Instruerande text
 • Ordklasser och språklära

Diamantjakten är en del av de läromedel vi kommer arbeta med, där eleverna får stöd att utveckla de kunskaper som krävs för att nå målen i slutet av årskurs 2. Fokus ligger på att utveckla förmågan att berätta, läsa, skriva och lyssna.

V.36-51

Läsläxa med tillhörande frågeställningar, varje vecka som vi gemensamt förbereder samt följer upp i skolan. Till boken hör även en arbetsbok som vi arbetar med i skolan. 

Läsförståelsebok där eleverna tränar på att läsa och förstå vad de läser för att därefter svara på frågor.

Veckobok där eleverna utifrån stödord tränar på att återge händelser från veckan som varit.

Längre skrivprojekt kopplat till NO – tema rymden.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3