👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2019-09-09 16:15 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola F
Matematik är roligt!

Innehåll

 

 

Syfte: 

Syftet med matematiken är att utveckla intresset och förståelsen för matematik på ett lekfullt och konkret sätt. 

Innehåll:

          Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

 • Att väcka nyfikenhet och förståelse för olika delar inom matematiken.
 • Upptäcka hur man har användning för matematiken i sin vardag.
 • Få kunskap om att matematik är mer än siffror och tal.
 • Känna till några matematiska begrepp.

H

    Hur?

 Sortera och klassificera

Jämföra och mäta

Geometri

Vikt

Mönster

Rum och form

Tid – Årstider, månader vecka

Tal och antal, mattesagor

Lärplattor

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -