Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2019-09-09 16:24 i Fajansskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 4 – 5 Religionskunskap Historia
Under medeltiden förändras många saker i Norden bland annat byggs det städer. Hur levde människorna? Hur trodde man världen var uppbyggd och hur styrdes samhället under medeltiden? Vad fanns det för sjukdomar och kunde människorna få hjälp? Vilka likheter och skillnader finns det mellan vikingatiden, medeltiden och nutid?

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 I undervisningen ges du möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • använda begrepp för att beskriva och analysera tidsperioden medeltiden

Bedömning - vad och hur

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • beskriva hur människorna levde under medeltiden, till exempel de fyra samhällsgrupperna och digerdöden
 • beskriva kyrkans/klostrens roll
 • enkelt beskriva hur medeltida städer och Hansan styrdes
 • resonera om olika händelsers betydelse och konsekvenser
 • använda historiska begrepp som adel, borgare, Hansan, digerdöden och kloster
 • jämföra medeltiden med andra tidsperioder

Detta kommer vi att bedöma genom att:

 • observera klassrumsdiskussioner
 • läsa dina texter

Undervisning och arbetsformer

För att nå målen arbetar vi med:

 • diskutera olika händelser och personer
 • läsa och skriva texter
 • se på filmer och bilder
 • arbeta i grupper och enskilt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
  Re  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: