Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1: Huset på Alvägen

Skapad 2019-09-09 16:55 i Fredrika Bremerskolan Uppsala
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
I "Huset på Alvägen" får du träffa Emma, Larry och Larrys hund Sulan. Tillsammans med dem kommer du att arbeta för att nå målen i svenska i årskurs 1. Du kommer att få lära dig att läsa och skriva. Lycka till!

Innehåll

Konkretisering av målen

*Du ska kunna vad bokstäverna i alfabetet heter, hur de låter samt den alfabetiska ordningen.
*Du ska kunna läsa meningar ur "Huset på Alvägen" och annat material som är väl bekant för dig.
*Du ska känna igen/kunna skriva vanligt förekommande ord, så som ditt namn samt här, där, äta, läsa, osv. och andra för dig viktiga ord.
*Du ska veta att vad en mening är och att den alltid börjar med stor bokstav, har mellanrum mellan orden och slutar med punkt.
*Du ska kunna skriva enklare ord och meningar, för hand och med hjälp av digitala verktyg, t ex Ipad och dator.

Undervisning

*Du är med på genomgångar i klassrummet, t ex då bokstäverna i alfabetet introduceras.
*Tillsammans med klassen får du rimma och ramsa med t ex Bornholmsmodellens repetitionsmaterial som metod.
*Du kommer att få öva på att skriva bokstäver och enklare ordbilder på olika sätt, t ex i luften och på papper.
*Du kommer att få titta på undervisande program/filmer, t ex "Livet i Bokstavslandet".
*Du kommer att få arbeta med språkappar. 
*Du kommer att få skriva både för hand och med hjälp av digitala verktyg.
*Du kommer att få lyssna till högläsning.
*Du kommer att få arbeta med olika strategier med hjälp av Läsfixarna.

Bedömning

*Du kan bokstäverna och dess ljud.
*Du kan den alfabetiska ordningen.
*Du kan läsa meningar som är bekanta för dig.
*Du kan skriva ditt namn.
*Du kan skriva några vanligt förekommande och andra, för dig, viktiga ord för hand och med digitala verktyg.
*Du kan skriva enklare meningar för hand och med hjälp av digitala verktyg.
*Du börjar en mening med stor bokstav och avslutar den med en punkt.
*Du har mellanrum mellan orden när du skriver.


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: