👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 2

Skapad 2019-09-09 17:33 i Korpadalsskolan Karlshamn
Grundskola 2 Musik
Musik ska byggas utav glädje, av glädje bygger man musik!

Innehåll

Kursplanens syfte

 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, 
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer,
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

 

Konkretisering av syftet

Du ska utveckla din förmåga att:

 • delta i unison sång, växelsång och sjunga kanon. 
 • spela rytmer på rytminstrument.
 • röra dig rytmiskt till musik.
 • skapa musik med röst och instrument.
 • använda musikaliska begrepp.
 • förstå och använda musiksymboler och tecken. 
 • namnge och veta hur några blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument låter. 
 • sjunga några barnvisor och psalmer.

 

Undervisning/arbetssätt

Varje lektion ska innehålla sång, rörelse och rytm/pulsträning.

 • Uppvärmning: lek med rösten, högt, lågt starkt, svagt – förbereder rösten för sång och lägger grunden till ett korrekt användande av sången som instrument. Lyssna och härma! Variation av rytm, klang och dynamik.
 • Namnlek: träna puls knä/klapp – försöka hålla en jämn puls. Säga sitt namn i puls – utvecklas och kopplas sedan ihop med noter.
 • Pulskänsla och taktindelning: jobba med att få till en jämn puls – taktindelning 4 slag i varje takt som utvecklas till periodkänsla 4+4 takter.
 • Lyssna på musik – gestalta med rörelser (t ex Vivaldis årstiderna), lyssna och uttrycka tankar och känslor, associera.
 • Prata om instrument från olika instrumentgrupper (konsert med t ex skolorkestern, chans att se och höra instrumenten live).
 • Svensk vistradition: A. Tegnér mfl, vår och sommar, höst och jul.
 • Högtidliga sånger: Nationalsången, adventssånger, Luciasånger.
 • Vanliga psalmer: Nu tändas tusen juleljus, Den blomstertid.
 • Använda olika rytminstrument i musicerande. Jobba med samspel – försöka få till samspel.
 • Musikens symboler: g-klav, basklav, taktstreck, noter, hel, halv, fjärdedel, åttondel, pauser dirigera gruppen i tex starkt/svagt – snabbt/långsamt – jobba med bilder och tecken.
 • Gestaltning av sång och berättelse: skriv text t ex på svensklektion och använd den till att gestalta med t ex rörelser, ljud, rytminstrument mm.
 • Träna in låtar till musikal och luciatåg.
 • Låtprojekt – tillsammans skriva en låt till skolavslutningen, jobba med text och melodi på lektion. Använda rytm, klang och tonhöjd som byggstenar.

 

Bedömning (se matris)

 

Matriser

Mu
Musik åk 2

Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Du har nått målet väl
Sång
Jag kan sjunga unisont tillsammans med andra.
Jag kan delta i växelsång.
Jag kan sjunga kanon.
Rytm
Jag kan spela en enkel rytm med något rytminstrument.
Jag kan hålla en puls samt spela en enkel rytm på något rytminstrument.
Jag kan med stabilitet följa och hålla olika rytmer på valfritt rytminstrument.
Rörelse
Jag rör mig fritt till musik.
Jag kan röra mig rytmiskt till musik.
Jag visar kreativitet t ex genom att komma på egna rörelser till musik.
Musikskapande
Jag kan delta i att skapa ljud/musik till en bild med hjälp av min röst och/eller ett instrument (t ex förmedla en känsla).
Jag kan skapa ljud/musik till en bild med hjälp av min röst och/eller ett instrument (t ex förmedla en känsla).
Jag kan skapa ljud/musik till en bild med hjälp av min röst och/eller ett instrument (t ex förmedla en känsla).
Musikaliska begrepp
Jag känner till grundläggande begrepp t ex dur/moll, växelsång, kanon.
Jag förstår och använder mig av musikaliska begrepp.
Jag förstår och använder mig av musikaliska begrepp i samspel med andra.
Musiksymboler och tecken
Jag känner igen några musiksymboler t ex noter, g-klav.
Jag kan namnge några musiksymboler och tecken.
Jag förstår och använder mig av olika musiksymboler och tecken.
Musikinstrument
Jag känner till något blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
Jag kan namnge några blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
Jag vet hur några blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument låter och ser ut.
Musik i olika sammanhang
Jag känner till några svenska och nordiska barnvisor.
Jag kan sjunga några barnvisor och känner till några psalmer.
Jag kan sjunga nationalsången och någon psalm t ex Den blomstertid, Nu tändas tusen juleljus.