👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 6

Skapad 2019-09-09 17:33 i Stavby skola Uppsala
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Vi arbetar med läroboken ”Amigos uno” som utgångspunkt. Vi läser texter, lär in ord och gör muntliga, skriftliga och hörövningar. Utöver boken arbetar vi även med annat material - radioprogram, tv-program, lek, spel, sånger, texter från olika källor och andra övningar. Under det första året med spanska lär du dig bl.a. hälsningsfraser, siffror, färger, djur fakta om spansktalande länder. All spanska du lär dig i sexan blir en viktig grund att bygga vidare på i sjuan, åttan och nian.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

- förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter

- reflektera över livsvillkor, sammhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används

- formulera dig och kommunicera i tal och skrift

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

- använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd

 

Konkretisering av mål

- Att du ska förbättra din förståelse av talat och skrivet språk

- Att du ska utöka ditt ord- och frasförråd

- Att du ska bli allt bättre på att uttrycka dig i tal och skift

- Att du ska vara medveten om och kunna reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i spansktalande länder

Arbetssätt

Läsning av texter och i anslutning till dessa diskussion, arbete med övningar, som tränar ordförråd, grammatik och meningsbyggnad, samt hörövningar.

 

Bedömning

Följande förmågor kommer att bedömas:

- Din förmåga att utöka ditt ordförråd.

- Din förmåga att uttrycka dig begripligt och sammanhängande i tal och skrift.

- Din förmåga att bilda språkligt korrekta meningar.

- Din förmåga att förstå det du hör.

- Din förmåga att förstå det du läser.

Uppgifter

 • Prueba de español (prov)

 • Prueba de español (prov)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.
  M2  4-6
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-6
 • Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande och beskrivande till exempel från olika medier och i kombination med illustrationer.
  M2  4-6
 • Olika former av samtal och dialoger.
  M2  4-6
 • Sånger och ramsor.
  M2  4-6
 • Enkel information och enkla meddelanden.
  M2  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord i tal till exempel genom att gissa och dra slutsatser med hjälp av sammanhanget.
  M2  4-6
 • Olika sätt att hitta enkel, tydlig information i givna källor på internet och andra medier.
  M2  4-6
 • Språkliga företeelser i det språk eleven möter, med betoning på uttal och intonation samt sambandet mellan skrift och uttal.
  M2  4-6
 • Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.
  M2  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-6
 • Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.
  M2  4-6
 • Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel gester och frågor.
  M2  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga kommunikationen med betoning på uttal och intonation.
  M2  4-6