Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal i decimalform, årskurs 5

Skapad 2019-09-09 20:37 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 5 Matematik
Du kommer få lära dig mer om vårt talsystem. Du får lära dig om tiondelar, hundradelar och tusendelar, och deras position i positionssystemet. Du får också läsa av och sätta ut tiondelar och hundradelar på tallinjen. Du får även jämföra och storleksordna decimaltal.

Innehåll

Mål för avsnittet

Du kommer att utveckla kunskaper om:

  • positionssystemet för tal i decimalform.
  • att placera decimaltal på tallinjen.
  • att jämföra och storleksordna tal i decimalform

 

Vi kommer att arbeta med förmågorna:

Problemlösning - att du kan välja rätt strategi för att lösa problemet.

Metod - att du kan utföra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Begrepp - att du kan förstå och använda matematiskt språk.

Kommunikation - att du kan redovisa dina beräkningar och svar genom att prata eller skriva.

Resonemang - att du kan motivera ditt svar och kunna använda uppgiften i andra sammanhang.

Matriser

Ma
Tal i decimalform, årskurs 5

Rubrik 1

Insats krävs
Godtagbar nivå
Mer än godtagbara kunskaper
Begrepp
Du behöver träna mer på hur positionssystemet är uppbyggt.
Du vet hur positionssystemet är uppbyggt. Du vet vad tiotal, ental, tiondelar och hundradelar betyder. Ex: Du kan skriva talet som har 4 ental och 6 tiondelar.
Begrepp
Du behöver träna mer på vilket värde en siffra har i ett tal.
Du vet vilket värde en siffra har i ett tal. Ex: Du vet att siffran 7 har värde 0,7 i talet 6,7.
Begrepp
Du behöver träna mer på att läsa av en tallinje, både tiondelar och hundradelar.
Du kan läsa av en tallinje, både tiondelar och hundradelar.
Begrepp
Du behöver träna mer på att storleksordna decimaltal.
Du kan storleksordna decimaltal. Ex: du vet vilket tal som är störst av talen: 0,5 eller 0,45
Problemlösning
Du behöver träna mer på att placera ut decimaltal på en tallinje.
Du kan placera decimaltal på en tallinje. Ex: Du kan placera ut tiondelar och hundradelar på en tallinje.
Du placerar ut decimaltal på en tallinje med säkerhet.
Problemlösning
Du behöver träna mer på hur vårt talsystem är uppbyggt.
Du vet hur vårt talsystem är uppbyggt och kan ge förslag på tal mellan två givna tal med hundradelar. Ex: Du kan ge förslag på ett tal som är större än 0,07 men mindre än 0,45.
Du visar säkerhet när det gäller hur vårt talsystem är uppbyggt, du kan med säkerhet ge förslag på tal med hundradelar, mellan två tal med tiondelar. Eller ge förslag på tal med tusendelar, mellan två tal med hundradelar. Ex: Du kan ge förslag på ett tal som är större än 4,1 men mindre än 4,2
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: