👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristallen Barns delaktighet och inflytande 19/20

Skapad 2019-09-09 20:55 i Stormhattens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Genom att vara medskapande vuxna ger vi praktiska förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka temarum och vilket material som ska finnas i respektive rum. Valtavlan där barnen väljer aktiviteter har en central roll i verksamheten. Ett syfte med den är att stärka barnen i att stå för, i det här fallet sitt val, för att så småningom ge barnen redskap för att ta ställning och våga stå för sin åsikt. Ett annat är att barnen ska få möjlighet att utveckla en förståelse för hur de val vi gör påverkar både oss själva och andra.

Innehåll

Planerade insatser

 

Vi kommer arbeta i våra olika projekt och teman som barnen visar intresse för. Detta kommer synliggöras i vår tankekarta som vi har satt upp. Istället för att bestämma ett tema, kommer vi arbeta med en form av tankekarta, där barnens skiftande och olika intressen kommer kunna fördjupas på olika sätt. Detta för att få syn på vad barnen pratar om och intresserar sig för just nu. 

 

Vi kommer arbeta mycket med vår valtavla och genom denna på ett naturligt sätt prata om hur vi är i miljöerna. Denna ska bli mer central i barnens vardag för att belysa att barnens gör sitt eget aktiva val, men även att de val de gör medför konsekvenser.

 

Vi vuxna kommer visa barnen en tillåtande miljö, för att barnen ska våga uttrycka sig i olika situationer och sammanhang. Här är det viktigt med en medvetenhet från pedagogerna att varje barn ges en plats i olika grupper och sammanhang/konstellationer. 

 

Prioriterade läroplansmål

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 

 

 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan,
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

 

Målkriterier

 

 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

 

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att:

 • Våga uttrycka sig i grupp i olika sammanhang 
 • Uttrycka vad de vill i olika situationer
 • Uttrycka vad de tycker i olika frågor
 • Göra egna medvetna val som man står för konsekvensen av
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan,

 

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att:

 • Värna om miljö och material
 • Städa efter avslutad aktivitet
 • Hänga upp sina kläder och ställa sina skor på facket
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

 

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att:

 

 • Acceptera beslut vid omröstning även om det inte blev det jag röstade på