👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - Växter

Skapad 2019-09-09 20:58 i Frötuna skola Norrtälje
Grundskola 6 Biologi
Hur lever en växt? Finns det köttätande växter? Hur förökar sig växter? Vad innebär fotosyntesen? Hur går pollineringen till ? Detta är några frågor som du kommer att få arbeta med i vårt arbetsområde om växter.

Innehåll

Tidsperiod: v. 35-40

Syfte:

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen

Arbetssätt och redovisning

Vi kommer att:

-arbeta med växternas utveckling, hur växter kan identifieras, sorteras och grupperas 

-undersöka olika blomväxter  

-ta reda på hur en växt lever, samt de olika växtdelarnas uppgifter

-arbeta med och förklara begreppen fotosyntes och olika sorters fröspridning

-träna på att känna igen vanligt förekommande växter

-se på film om växternas livscykel, fotosyntesen samt växternas betydelse

-funderapå vilken nytta vi kan ha av växter i vår vardag

Frågeställningar:

Varför ser växter ut som de gör?

Hur kan växterna sorteras?

Hur gör växterna för att klara av att leva på olika ställen?

Hur får en växt näring så att den kan växa?

Hur får växterna barn?

Vad kan människorna använda växterna till? Är det någon skillnad på hur de används idag och hur de användes förr?

Hur har växterna använts i myter, sagor och konst?

Vad är viktigt att tänka på när man gör ett växtexperiment?

  

Jag kommer att bedöma hur väl du kan:
 • använda kunskaper om biologiska sammanhang och användning av biologins begrepp
 • ge exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi 
 • göra dokumentationer av dina undersökningar i text och bild
 • beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen

 

 Du visar kontinuerligt under lektionstid vad du har lärt dig och du kommer även att få visa vad du kan på ett skriftlgt/muntligt förhör.

Matriser

Bi
Biologi - växter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Elevens kunskaper om biologiska sammanhang och användning av begrepp. - Hur växter sorters. - Hur växter får näring. - Hur växter får barn.
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Eleven har svårt att beskriva hur växter sorteras, får näring och får barn. Eleven har svårt att använda begreppen.
Eleven använder vardagliga ord och egna erfarenheter. Kan inte förklara hela vägen eller så blir förklaringen inte helt rätt.
Eleven använder vardagliga ord, egna erfarenheter och naturvetenskapliga begrepp. Kan förklara vissa delar men förklaringen blir inte helt rätt.
Eleven använder rätt naturvetenskapliga ord och väl valda begrepp som passar i sammanhanget.
Eleven ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer. - Varför växter ser ut som de gör. - Hur växter kan leva på olika platser.
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Eleven har svårt att ge exempel med vardagliga ord och kan inte förklara hur växter anpassar sig.
Eleven ger få exempel med vardagliga ord och förklaringarna blir inte helt rätt till hur växter anpassar sig.
Eleven ger fler exempel på hur växter anpassar sig och använder några naturvetenskapliga begrepp men förklaringarna blir inte helt rätt.
Eleven ger många exempel på hur växter anpassar sig och använder rätt naturvetenskapliga ord och väl valda begrepp och förklaringarna blir helt rätt.
Eleven kan genomföra fältstudier utifrån givna planeringar och kan jämföra sina resultat med andras. - Vad man ska tänka på när man gör experiment.
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Eleven har svårt att göra en undersökning och dra slutsatser med hjälp. Eleven har svårt att jämföra sitt resultat med andras och föreslå förbättringar.
Eleven kan göra en undersökning och dra slutsatser med hjälp. Eleven kan jämföra sitt resultat med andras och föreslå förbättringar.
Eleven kan göra en undersökning och dra slutsatser med lite hjälp. Eleven kan jämföra sitt resultat med andras, se felkällor och föreslå förbättringar.
Eleven kan göra en undersökning och dra slutsatser på egen hand. Eleven kan jämföra sitt resultat med andras, se och värdera (vilken är av störst betydelse) felkällor och föreslå förbättringar.
Eleven kan göra dokumentationer av sina undersökningar i text och bild. -Skriva ner de som händer vid experiment.
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Eleven har svårt att dokumentera sitt arbete i text och bild. Eleven har svårt att använda sin dokumentation för att förklara vad som händer.
Elevens dokumentation är skriven med vardagligt språk och enkla bilder. Eleven kan ibland använda sin dokumentation för att förklara vad som händer.
Elevens dokumentation är skriven med några naturvetenskapliga begrepp och bilder finns till. Eleven kan använda sin dokumentation för att förklara vad som händer.
Elevens dokumentation är skriven med naturvetenskapliga begrepp och bra bilder, den är noggrant och systematiskt skriven. Eleven använder sin dokumentation för att förklara vad som händer.
Eleven kan beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen. - Vad människor använder och har använt växter till. - Växter i myter, sagor och konst.
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Eleven har svårt för att beskriva hur människan använder och har använt växter.
Eleven använder vardagliga ord och egna erfarenheter för att beskriva hur människan använder och har använt växter.
Eleven använder vardagliga ord och sina kunskaper i naturvetenskap för att beskriva hur människan använder och har använt växter, men förklaringen är inte helt rätt.
Eleven använder naturvetenskapliga begrepp och sina kunskaper i naturvetenskap för att beskriva hur människan använder och har använt växter.