👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 6 Problemlösning, kombinatorik, mönster och olika talsystem

Skapad 2019-09-09 21:43 i Ekdalaskolan Härryda
Här är en mall för Ekdalaskolans EPP, Ekdalaskolans pedagogiska planering. Tänk på att alltid göra en kopia innan du formulerar en EPP i ditt ämne. Döp Epp:n till det aktuella arbetsområdet samt markera vilket/vilka ämnen det gäller.
Grundskola 6 Matematik
Inom det här området kommer vi att se över olika metoder för problemlösning, kombinatorik, se mönster, studera olika historiska talsystem samt koppla detta till det binära talsystemet och digital teknik.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi arbetar inledningsvis med tre olika problemlösningsstrategier och går vidare med olika former av kombinatorik. I anslutning till detta arbetar vi med mönster och kopplat detta till historiska talsystem såsom babyloniska, romerska och mayaindianernas talsystem och avslutar sedan området med det binära talsystemet och kopplar detta till digital teknik.

Hur ska vi arbeta?

Vi följer vårt läromedel, tre till fyra områden per vecka. Dessutom arbetar vi laborativa inslag, problemlösning i olika former och diskussioner i olika gruppkonstellationer. Vissa lektioner arbetar vi också ikapp och repeterar. Vi kommer också att se över generella lösningar både inom problemlösning och inom mönster av olika slag.

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Vi samråder med elever och övriga kollegor för att undervisningen ska passa alla elever. Innehållet och uppgifternas karaktär anpassas också utifrån elevernas kunskaper inom de områden som vi arbetar med.

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Varje lektion gör vi gemensamma övningar där olika elever får visa kunskaper både skriftligt och muntligt. Alla elever skriver lösningar påuppgifter i sitt häfte. Det är viktigt att dessa lösningar går att följa. Självklart anpassar vi kraven efter eleven. Vissa moment arbetar vi utifrån den digitala delen som hör till vårt läromedel.

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

Vi presenterar en mer detaljerad planering på ämnets sida i Classroom.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.
  Ma  4-6