👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik f klassen-Apelskolan

Skapad 2019-09-09 21:50 i Apelskolan Lunds för- och grundskolor
matematik hösten f-klassen Matteboken F Montessoripedagogik
Grundskola F Matematik
Vi arbetar med grunderna i matematik och använder oss av NOMP, Montessorimaterial, läromedlet Favoritmatematik F. Under våren och hösten kommer vi att genomföra Skolverkets kartläggning i f-klassen.

Innehåll

Mål för eleven

Under hösten arbetar vi med:

 • Skriva siffrorna rätt och arbeta med talen 1-10
 • Naturliga tal 0-10, siffra, tal, antal
 • Markera på tallinje 0-10
 • Begreppen fler och färre 
 • Tecken =,<, > (lika med, mindre än och större än)
 • Uppdelning av talen 
 • Textuppgifter 
 • Pengar 0-10
 • Addition, talkompisar, addition med tre termer, samt på tallinje
 • Subtraktion, med två eller tre termer samt på tallinje
 • Sambandet mellan addition och subtraktion
 • NOMP
 • Programmering
 • ängd m, cm
 • udda och jämna tal
 • ordningstal
 • mönster

Algebra

 • Likamedtecknets betydelse (likhetstecken)
 • Vilken term saknas 2+__=3
 • Fortsätta ett geometriskt mönster 

 

Geometri

 • Tangram
 • Rita av enkla figurer från rutsystem

 

Sannolikhet och statistik

 • Stapeldiagram, fylla  i, jämföra, samtala om resultat och slutsats

 

Problemlösning

 • Pengar, räkna ut summan och hur mycket som är kvar
 • Göra räkneberättelser
 • Formulera matematiska uttryck utifrån en räkneberättelse

Undervisning

Du få arbeta laborativt, delta i diskussioner, jobbar med NOMP samt färdighetsträna i din arbetsbok och med hjälp av olika digitala läromedel. 

Vi arbetar praktiskt med montessorimaterial, klockor, måttband och tallinjer. Vi tränar i Gula/Röda musboken och med kompletterande uppgifter. Vi pratar matte, hittar och löser matteproblem tillsammans, jobbar med NOMP och programmering. Eleverna befäster och förstärker kunskaper med hjälp av montessorimateriel såsom färgad pärlor, guldmaterielet, geometriska kabinettet, räknestavarna, spollåda, hundrädda, stora/små sifferkort med mera. 

 

Kartläggning

Vad ska kartläggas?

 • Hur du behärskar talområdet 0-10
 • Hur du behärskar mönster
 • Hur du har kännedom om tid och rumsuppfattning? 
 • Hur du kan lösa matematiska problem tillsammans med kompisar? 

genom arbetar med

 • Praktiska uppgifter
 • Matteprat i grupp, nyckelkompisar
 • I slutet av varje kapitel görs ett summativt prov. 

   

  Det vi arbetar med under höstterminen ligger till grund för att du nå kunskapskraven när du är i åk 3 (se nedan).

  Vi kommer att genomföra Skolverkets kartläggning i matematik under höstterminen. 

 

Hur du får visa vad du kan:

 • I det dagliga arbetet.
 • Genom att "prata matematik" (kommunicera) i halvklass, grupper eller par. Ibland sker detta i helklass.
 • Genom att göra ett prov efter varje kapitel.
 • Genom det muntliga bedömningsstödet i matematik. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3