Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd SKRIVA

Skapad 2019-09-09 22:29 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska

Matriser

Sv SvA
Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens Skrivutveckling

Avstämning A - Du skriver för att uttrycka dig

Du har skrivriktningen klar för dig.
Ja
Du prövar att skriva för att kommunicera.
Du utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Du gör ofta mellanrum mellan orden.
Du kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
Du bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.

Avstämning B -Eleven skriver kortare texter med enkelt innehåll.

Ja
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.
Du skriver text för att kommunicera.
Du skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning. Du utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener. Du använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Du gör mellanrum mellan orden
Du kan stava några för eleven vanligt förekommande ord.
Du visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.

Avstämning C - LÄSA - Eleven skriver läsligt med gemener och versaler.

Du skriver längre texter med handling och innehåll.
Ja
Eleven skriver läsligt med gemener och versaler.Du skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning.
Du skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning.
Du skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår.
Du söker och hämtar information från någon anvisad källa.Du kan stava många för eleven vanliga ord.
Du kan stava många för eleven vanliga ord.
Du markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: