👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal åk 9 ht-19

Skapad 2019-09-10 08:39 i Ärentunaskolan Uppsala
Plan för fördjupat lärande och undervisning om tal passande för år 9 i grundskolan. Planeringen utgår från boken Matte direkt 9.
Grundskola 9 Matematik
För att komma vidare med matematiken krävs att vi har bra kunskaper om tal. I detta arbetsområde fördjupas kunskaper om stora och små tal, tal i potensform, tal i kvadrat, kvadratrötter samt olika talmängder.

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

När du arbetat klart med kapitlet skall du förbättrat dina kunskaper om att 

Begrepp:

 • Naturliga tal, hela tal, rationella tal, irrationella tal, reella tal och decimaltal
 • Negativa tal och motsatta tal
 • Potens
 • Bas
 • Exponent
 • Tiopotens
 • Grundpotensform
 • Prefix

Planering

v36-37. grön: 10-15 (blå: 28-32)

v38. grön: 16-19 (blå: 33-35)

v39. grön: 20-21 (blå: 36) + diagnos

v40. röd: 38-43

v41. röd: 44-46 + prov

Material:

 • Mattedirekt
 • extra arbetsmaterial
 • Problemlösningsuppgifter

Bedömning - vad och hur

Vad skall bedömas?

 

I matematik blir du bedömd utifrån fem förmågor: begrepp, metod, resonemang, problemlösning och kommunikation. För ett visst betyg krävs att du uppfyller kraven för alla fem förmågorna.


Hur bedöms dina kunskaper?

Eleven bedöms utifrån sitt arbete under lektionerna, minst en problemlösningsuppgift samt ett skriftligt prov i slutet på arbetsområdet.

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen sker huvudsakligen i klassrummet med repetition av gamla kunskaper, genomgångar av nytt och gemensamt och enskilt arbete med att lösa uppgifter. Då vi arbetar tar vi hjälp av varandra med förklaringar, men glöm inte av att också lösa uppgifter på egen hand, utan hjälp av andra. Glöm inte heller att försöka bevara arbetsron i klassrummet!

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 9